Prima Pagină

   logo-HeForShe-prima-pagina 


Logo-Guv1

Obiectivele Guvernului României

Programul de guvernare

Teme majore

- Strategii, politici, programe

 

intership-logo

Acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC) de la 1 iulie 2016

Acordarea concediului și indemnizației de acomodare

pdf icon Precizări referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

word icon LEGE  Nr. 273/2004 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind procedura adopţiei

word icon HOTĂRÂRE  Nr. 579/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

 

 logo-antisaracie  harta-furnizori

Noutăți legislative

pdf icon Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.2278/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului nr.2765 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

pdf icon Ordinul ministrului nr.2196/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și instituțiile aflate în subordinea sa

pdf icon ORDIN nr. 1955 din 27.09.2016 privind aprobarea finanțării Primăriei comunei Trușești-Compartimentul de Asistență Socială, pentru Căminul de persoane vârstnice Trușești

pdf icon ORDIN nr. 1458/29.08.2016 privind aprobarea finanţării Primăriei Baia de Arieş/Serviciul Public de Asistenţă Socială, pentru Căminul de persoane vârstnice Baia de Arieş

pdf icon ORDIN nr. 1445/22.08.2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1343/2016

pdf icon  ORDIN nr. 1343/05.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice"word icon METODOLOGIA de evaluare, de selectare şi de finanţare prin Programul de interes naţional "Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice"

logo-telverde-modul          logo-CISR-modul-m       help-line CopiiSinguriAcasa     ANES-call-center 

logo- GarantiiPentruTineri logo-combatlogo-echilibrulogo-eea-norvay-grantslogo-femrromlogo-GPT-platforma  logo GREENET logo Initiativa-romi                                                                                               logo infuse