Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială

  

 logo new blueORDIN nr. 1445/2016 in forma publicată in Monitorul Oficial nr. 680 din 02.09.2016, Partea I

logo new blue Ordin nr. 2093 din 27.10.2016 privind aprobarea finanțării Primăriei comunei Tutova – Serviciul Public de Asistență Socială, pentru Căminul de persoane vârstnice Tutova

logo new blueORDIN nr. 1955 din 27.09.2016 privind aprobarea finanțării Primăriei comunei Trușești-Compartimentul de Asistență Socială, pentru Căminul de persoane vârstnice Trușești

 pdf icon ORDIN nr. 1458/29.08.2016 privind aprobarea finanţării Primăriei Baia de Arieş/Serviciul Public de Asistenţă Socială, pentru Căminul de persoane vârstnice Baia de Arieş

pdf icon ORDIN nr. 1445/22.08.2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1343/2016

pdf icon ORDIN nr. 1343/05.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice"

pdf icon ORDIN nr. 1343/05.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice", publicat în Monitorul Oficial nr. 636 din 18.08.2016

word icon METODOLOGIA de evaluare, de selectare şi de finanţare prin Programul de interes naţional "Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice"

logo new blue pdf icon Clarificări privind Programul de interes naţional "Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" actualizat la data de 31 august 2016.

pdf icon Precizări făcute pentru serviciile publice de asistenţă socială care doresc să solicite finanţare Programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice"


      Strategia națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015–2020

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020

Informații privind scutirea de plată a debitelor cu titlu de indemnizație pentru cresterea copilului/stimulent/stimulent de inserție

Proiectul privind Modernizarea Sistemului de Asistență Socială în România (SASMP)

Proiectul privind reforma sistemului de protecție socială al Chinei  ("EU-China Social Protection Reform Project")


logo new blue ACREDITARE

Informații utile privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale:
1. Cadru Legislativ
2. Formulare tip
3. Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012


logo new blue  Subvenții

Rezultatul selecției în vederea acordării subvenției de la bugetul de stat, pentru lunile februarie - decembrie 2018,  asociațiilor, fundațiilor și cultelor, cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza legii nr. 34/1998

pdf icon Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.523/15.01.2018 pentru aprobarea bugetului cu destinaţia subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza Legii nr. 34/1998, precum și a listei  unităţilor de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie convenţii definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, pentru anul 2018, perioada februarie - decembrie 

pdf icon Anexa

Rezultatul selecției în vederea acordării subvenției de la bugetul de stat, pentru luna ianuarie 2018, asociațiilor, fundațiilor și cultelor, cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza legii nr. 34/1998

pdf icon Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.2045/28.12.2017 pentru aprobarea bugetului cu destinaţia subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare și a listei unităţilor de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie convenţii provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, pentru luna ianuarie 2018

pdf icon Anexa

pdf icon Lista cuprinzând date referitoare la denumirea asociaţiei/fundaţiei/cultului, denumirea unităţii de asistenţă socială pentru care s-a solicitat subvenţie

 

 logo new blue Precizări în atenția asociațiilor și fundațiilor care doresc să depună cereri de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, pentru anul 2018, în baza legii nr. 34/1998    http://www.mmanpis.ro/precizari-in-atentia-solicitantilor-de-subventie-in-baza-legii-nr-34-din-1998/

HG 619/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

 

H.G. nr. 1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă sociala, cu modificarile și completările ulterioare

Rezultatul selectiei in vederea acordarii subventiei de la bugetul de stat, pentru anul 2017, asociatiilor si fundatiilor romane, cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, in baza Legii nr.34/1998

 

ANUNȚ- În atenția asociațiilor și fundațiilor care solicită subvenții de la bugetul de stat în baza prevederilor Legii nr.34/1998

ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998

HG 725/2016 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.20/07.01.2016 pentru aprobarea termenului de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru perioada 15 februarie-31 decembrie 2016, de la bugetul de stat, în baza Legii nr.34/1998

ANUNȚ privind demararea procedurii de selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru a primi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru perioada 15 februarie-31 decembrie 2016, conform prevederilor Legii nr. 34/1998 şi a prevederilor art. 10 din Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare

 

Ordin pentru modificarea și completarea ordinului nr. 1685 din 10 august 2015 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, publicat în Monitorul Oficial al României nr.757/12.10.2015

pdf icon IMPORTANT! Precizări în atenția asociațiilor și fundațiilor și fundațiilor care doresc să depună cereri de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor legii nr.34/1998

Ordinul nr. 1685 din 10 august 2015 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

              pdf icon IMPORTANT! Precizări în vederea depunerii cererilor de solicitare a subvenției, pentru anul 2015, în baza prevederilor legii nr.34/1998 

- HG 903/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice

- HG 904/15.04.2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute la art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului


 

 Promovarea îmbatrânirii active în România

 Programarea fondurilor europene 2014-2020

 logo new blueNoile modele de cerere si anchetă socială pentru acordarea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței 

pdf icon PRECIZĂRI pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

logo new blue Economie socială

Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă! - proiect al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Centrul Național de Pregătire în Statistică  

   Proiecte

   Prestaţii sociale 

   Afaceri externe

  Legislaţie (click pentru a vedea lista completa)

    • Strategia privind reforma in domeniul asistenței sociale din România, 2011-2013
    • Planul de actiune 2011-2013 pentru implementarea Strategiei privind reforma in domeniul asistentei sociale