Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Vineri June 09, 2023
|

Textul raportului

Anexa 1. Setul naţional de indicatori de incluziune socială corespunzător anului 2012

Anexa 2. Indicatori privind sărăcia şi inegalitatea, în funcţie de caracteristici ale persoanelor şi gospodăriilor, 2004-2012

Anexa 3. Indicatori statistici privind sistemul de protecţie socială în România corespunzători anului 2012