Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Joi May 23, 2019
|

 INFORMAȚII

PRIVIND SCUTIREA LA PLATĂ A DEBITELOR CU TITLU DE

INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI/STIMULENT/STIMULENT DE INSERŢIE

 

Prin Legea nr.126/2014, s-a reglementat scutirea la plată a debitelor constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010.

Prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr.2396/103/2015 , au fost aprobate instrucțiunile de aplicare a Legii nr.126/2014, precum și procedura de restituire a sumelor recuperate.

 

Sunt scutite de la plată persoanele debitoare care se află în una dintre următoarele situaţii:

au debite deja constituite şi o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate sau acestea au fost recuperate integral până la data de 27 septembrie 2014;

au debite deja constituite şi sumele nu au fost recuperate;

au dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie stabilit până la data de 27 septembrie 2014, iar debitele se constituie ulterior acestei date.

 

NU sunt scutite la plată debitele care, după caz:

sunt contestate prin acţiune în instanţă şi aflate în pronunţare;

sunt contestate prin acţiune în instanţă şi pentru care instanţa s-a pronunţat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

sunt stabilite ca urmare a corectării veniturilor care au stat la baza stabilirii dreptului, fie din cauza completării incorecte de către angajator a adeverinţei de venituri, fie din cauza diferenţelor de venit în condiţiile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Scutirea la plată a debitelor se face pe bază de CERERE care cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere a persoanei debitoare înregistrată la agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti. În baza cererii se analizează situația fiecărei persoane debitoare și scutirea la plată se aprobă prin decizia directorului executiv al agenţiei pentru plăți și inspecție socială.

Persoanele care au debite deja constituite şi o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate sau acestea au fost recuperate integral până la data de 27 septembrie 2014 beneficiază de restituirea sumelor pe care acestea le-au achitat în perioada 1 ianuarie 2011 - 27 septembrie 2014.

Restituirea sumelor se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei pentru plăți și inspecție socială, pe baza cererii menționate.

Sumele de restituit se achită în 5 tranşe anuale egale, plătite, de regulă, în luna septembrie a fiecărui an, începând cu anul 2015.

 

NOTA: se recomandă persoanelor în sarcina cărora au fost stabilite debite sau se vor stabili debite pentru indemnizații creștere copil/stimulent/stimulent de inserție, să completeze cererea menționată și să se adreseze în cel mai scurt timp posibil agenției pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința.

Persoanele care au solicitat scutirea la plată a debitelor înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 83 din 30 ianuarie 2015, a ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr.2396/103/2015, sunt rugate să completeze cererea în formatul aprobat și să o depună în cel mai scurt timp posibil la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința.