Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Vineri June 09, 2023
|

Beneficiaza de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta. Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale, daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la salariul minim net pe economie.

Stabilirea drepturilor

 • in termen de 15 zile primarul dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situatiei de fapt;
 • in termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul emite dispozitia de aprobare/respingere pe care o comunica atat solicitantului alocatiei, cat si directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala.

Daca sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, dreptul la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Obligatiile beneficiarilor

In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare are obligatia ca, in termen de maxim 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite. Titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de acte doveditoare privind modificarile intervenite.

Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.

Pentru copiii de varsta scolara familiile beneficiare de alocatie au obligatia sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni dovada frecventarii cursurilor.

Cuantum

Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, prevazut la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, modificata prin Legea 236/2008, este de:

 1. 70 lei pentru familia cu un copil;
 2. 80 lei pentru familia cu 2 copii;
 3. 85 lei pentru familia cu 3 copii;
 4. 90 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

Modalitati de obtinere

Directorul executiv al directiei de munca si protectie sociala emite, pe baza documentelor transmise de primari, decizia de plata a drepturilor cu titlul de alocatie familiala complementara.

Plata alocatiei se realizeaza, dupa caz, pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

Documente Necesare

 • cerere tip, intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
  • In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.

Formularul de cerere este prevazut in anexa nr.1 la Hotararea nr.1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a O.U.G. nr.105/2003

 • acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia:
  • acte doveditoare privind veniturile familiei
  • livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei;
  • hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta (dupa caz);
  • hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea familiei (dupa caz);
  • dispozitia primarului privind instituirea tutelei.
  • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap prezentat de familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza scoala.