Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Vineri June 09, 2023
|

I. Rapoarte statistice lunare privind principalele beneficii de asistenţă socială / Monthly reports on main social assistance benefits


II. Indicatori de incluziune socială, calculați conform Hotărârii de Guvern nr.488/2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială / Social inclusion indicators, calculated according to the Government Decision no.488/2005 on the approval of the national system of social inclusion indicators 

2019 xml icon  2018 xml icon 2017 xml icon 2016 xml icon 2015 xml icon  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

   

 


III. Indicatori de incluziune socială calculaţi conform HG nr.731/2021 pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială,/ Social inclusion indicators, calculated according to the Government Decision no. 731/2021 on the approval of the social inclusion indicators

III.A. Indicatori corespunzători anului 2020

III.B. Serie de date   logo excel   xml icon 

III.C. Indicatori corespunzători anului 2021