Acreditare-Furnizori si Servicii Sociale
Marți Iunie 18, 2019
|

Cadru legislativ: 

logo new blue pdf icon PRECIZĂRI - în atenţia furnizorilor de servicii sociale acreditaţi care au depus cerere de licenţiere a serviciilor sociale până la data intrării în vigoare a noilor standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale


Document suport pentru furnizorii de servicii sociale care doresc să solicite acreditarea serviciilor sociale în vederea obținerii licențelor de funcționare de la 1 ianuarie 2016

CADRU GENERAL

Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare
H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, anexele 1-30
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările

ANUNȚURI

ANUNȚ 29.08.2016 – privind licențierea serviciilor sociale, conform Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 1972012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr.118/2014, modificate și completate prin H.G. nr.584/2016

STANDARDE MINIME DE CALITATE
 
Domeniu: Persoane vârstnice
 
logo new blueOrdinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexele 1-9
Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, anexele 1-10 - ABROGAT
Ordinul MMFPSPV nr. 3123/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014
 
Domeniu: Protecția copilului

logo new blue Ordinul MMJS  nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie special.
logo new blue Ordinul MMJS  nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie special.
logo new blue Ordinul MMJS  nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
logo new blue Ordinul MMJS nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.

Ordinul MMFPSPV nr. 31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, anexele 1-8

 
Domeniu: Persoane cu dizabilități
 
logo new blue Ordinul MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi și (Anexele 1-7)
Ordinul MMFPSPV nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, anexele 1-4 - ABROGAT
 
Domeniu: Protecția victimelor violenței în familie
 
logo new blue Ordinul MMJS nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice și (Anexele 1-7)
Ordinul MMFPSPV nr. 1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie, anexele 1-3 - ABROGAT
 
 CRITERII SPECIFICE
• Ordinul MMFPSPV nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale