Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Joi April 25, 2019
|

Prestaţiile sociale în bani sau în natură sunt susţinute de măsuri de redistribuţie financiară şi cuprind: alocaţiile familialeajutoarele sociale şi speciale către familii sau persoane, în funcţie de nevoile şi veniturile acestora. 

Alocaţiile familiale se acordă familiilor cu copii şi au în vedere, în principal, naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor.

Ajutoarele sociale sunt prestaţii acordate în bani şi în natură persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime.
Persoanele cu deficienţe fizice, senzoriale, psihice sau mentale beneficiază de ajutoare speciale.

 1. LISTA BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA

2. RAPOARTE STATISTICE  LUNARE PRIVIND PRINCIPALELE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ