Muncă
Joi April 25, 2019
|
OIM a definitivat structura Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08 şi prin Rezoluţia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Întâlnirea de lucru a Experţilor în Statistica Muncii.
În vederea asigurării relevanţei, coerenţei şi comparabilităţii datelor statistice structurate la nivel de ocupaţie, EUROSTAT a propus reglementarea de către Comisia Europeană a utilizării ISCO 08, concretizată prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atât implementarea ISCO 08 în clasificările naţionale pentru ocupaţii, cât şi adaptarea anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.
Implementarea Regulamentului nr.1022/29.10.2009 a fost făcută în două etape şi anume:
Etapa I : Aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a Structurii Clasificării Ocupaţiilor din România potrivit Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor – ISCO 08, până la nivelul grupelor de bază. Menţionăm că proiectul Hotărârii Guvernului de aprobare a acestei structuri urmează să fie adoptat de Guvernul României.
Etapa II : Elaborarea unei noi structuri a Clasificării Ocupaţiilor din România - la nivel de ocupaţie (şase caractere), care a implicat un proces de translatare a ocupaţiilor în noua versiune a Structurii COR.
 
Astfel, prima etapă a fost finalizată prin Hotărârea Guvernului nr.1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România –nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor –ISCO 08, publicată în M.O. nr.894/30.12.2010, iar a doua etapă s-a încheiat prin Ordinul nr.1.832 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.856 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România –nivel de ocupaţie (şase caractere), publicat în M.O. nr. 561/2011.