Mobilitatea forţei de muncă

 1. Mobilitatea forței de muncă din România în alte state membre UE/SEE și Elveția

 1. Modalități prin care cetățenii români pot obține locuri de muncă în UE/SEE și Elveția
 2. Detașarea lucrătorilor în statele membre UE/SEE și în Elveția
 3. Accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din UE/SEE și Elveția 
 4. Ghidul lucrătorului român în statele membre UE
 5. Drepturile cetățenilor români care lucrează în UE/SSE și Elveția
 6. Instituții/structuri care pot oferi sprijin în cazul unor probleme de muncă întâmpinate pe teritoriul UE

 

2. Mobilitatea forței de muncă din România în state terțe

 1. Modalități prin care se pot desfășura activități lucrative pe teritoriul statelor terțe 

 2. Asigurarea în sistemul asigurărilor pentru șomaj a persoanelor care lucrează în străinătate, potrivit legii

 

3. Accesul pe piața forței de muncă din România a cetățenilor din UE/SEE și Elveția

Accesul cetățenilor din UE/SEE și Elveția pe piața muncii din România

 

4. Accesul pe piața forței de muncă din România a cetățenilor statelor terțe

 1. Angajarea cetățenilor străini pe piața muncii din România

 2. Detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României 

 3. Accesul pe piața muncii din România pentru cetățenii străini din Turcia

 

5. Considerații generale privind desfășurarea de activități lucrative pe teritoriul României

 1. Legislația din România cu relevanță în domeniul relațiilor de muncă

 2. Instituții cu competențe în soluționarea problemelor de muncă

 3. Considerații privind înscrierea cetățenilor străini în sistemul asigurărilor pentru șomaj din România

 4. Cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2016

 

6. Rapoarte, studii, ghiduri etc.

 

7. Arhivă