Mobilitatea forţei de muncă
Joi February 20, 2020
|

Accesul cetățenilor români pe piața muncii din state care nu sunt membre ale UE/SEE se face cu respectarea legislației specifice fiecărui spațiu și, în cazul în care există, în baza acordurilor bilaterale încheiate în acest scop între România și alte state.

Astfel, instrumentele pe care persoanele interesate le pot utiliza în obținerea unui loc de muncă într-o astfel de țară sunt:

- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în cazul acordului privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, link: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Munca_Legislatie/actualizare_2015/HG958din2014.pdf

- agenții de ocupare a forței de muncă, care își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, link: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Munca_Legislatie/actualizare_2015/legea156din2000.pdf

-prin mijloace proprii, contactând direct angajatorul străin.

Exercitarea unei activități lucrative în aceste state mai poate avea loc în cadrul unei detașări, efectuate în baza unui contract de prestări servicii, încheiat între angajatorul din România și beneficiarul din statul respectiv. Aceasta este supusă legislației în domeniu din România și din statul de destinație, în ceea ce privește accesul lucrătorilor români pe piața muncii în calitate de lucrător detașat.