Mobilitatea forţei de muncă
Joi February 20, 2020
|

Accesul pe piața muncii din Uniunea Europeană

Cetățenii români au acces liber pe piața muncii din Uniunea Europeană.

 

Accesul pe piața muncii din Spațiul Economic European
În prezent, accesul cetățenilor români pe piețele naţionale ale muncii din statele membre ale Spațiului Economic European este liber, cu excepția accesului în Liechtenstein, stat care fixează cote care limitează numărul persoanelor care pot lucra și locui în această țară. Acest sistem de cote li se aplică cetățenilor provenind din toate statele UE, Norvegia și Islanda.

 

Accesul pe piața muncii din Elveția
În data de 10 mai 2017, Elveţia a decis activarea clauzei de salvgardare prevăzută în Acordul privind libera circulaţie a persoanelor, pentru cetăţenii bulgari şi români. Ca efect, în următoarele 12 luni, cetăţenii bulgari şi români care intenţionează să efectueze activităţi de lucru vor avea doar acces limitat pe piaţa muncii din Elveţia.
Această măsură are o valabilitate de un an, cu posibilitatea de a fi reînnoită în anul 2018 şi are ca termen-limită de aplicare 31 mai 2019. Măsura adoptată vizează exclusiv eliberarea de noi permise de şedere de tip "B" (durată de şedere între 1 şi 5 ani), nerestricţionând eliberarea de permise de tip "L" (durată de şedere sub un an) sau de tip "C" (permise de stabilire a căror eliberare nu este reglementată prin Acordul menţionat) şi nici prelungirea permiselor de tip "B" deja eliberate.