Mobilitatea forţei de muncă
Joi February 20, 2020
|

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și Inspectoratul teritorial de muncă București, este instituția din România care exercită controlul în ceea ce privește îndeplinirea de către angajatorii din sectorul public, mixt, privat, precum şi la alte categorii de angajatori (cu excepția celor prevăzuți de lege) a obligațiilor legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și a celor referioare la condițiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii. Datele de contact sunt disponibile la adresa: http://www.inspectmun.ro/site/Inspectorate/inspectorate.html

 

Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formațiunile sale teritoriale, are competențe în acordarea dreptului de ședere în scop de muncă pe teritoriul României pentru cetățenii statelor terțe. Datele de contact sunt disponibile la adresa: http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/ro