Mobilitatea forţei de muncă
Joi February 20, 2020
|

Cetăţenii străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în condiţiile legii, sunt asigurați în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Astfel, cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii, pot beneficia de indemnizația de șomaj dacă se găsesc într-una din situațiile expres menționate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare și dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni care preced data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de şomaj;

 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;

 • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, potrivit legii;

 • sunt înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în acea localitate.

  Indemnizația de şomaj se acordă şomerilor, pe perioade diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 1 an;

 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

  Cuantumul prestaţiei de şomaj este o sumă ce se acordă lunar și în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

  75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acesteia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an. La această valoare se se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiu de cotizare.

  Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare sunt:

 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 ani.

  În calitate de beneficiar al indemnizației de șomaj, cetățeanul străin poate beneficia de serviciile de stimulare a ocupării forței de muncă, respectiv: medierea muncii, consiliere, îndrumare și formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale, completarea veniturilor salariale, stimularea mobilității forței de muncă etc.