Mobilitatea forţei de muncă
Joi February 20, 2020
|

În anul 2016, cotele de contribuții sociale obligatorii sunt ( potrivit Legii nr. 340/2015-  Legea bugetului asigurărilor sociale, coroborată cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare):

Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

    Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

    a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

    b) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

    c) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

    a) 5,5% pentru contribuţia individuală;

    b) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;

    c) 0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Cotele de contribuţii la bugetul asigurărilor de şomaj sunt următoarele:

    a) 0,5% pentru contribuţia individuală;

    b) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;

    c) 0,15% - 0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator. Prin excepţie de la această prevedere, cota de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cazul şomerilor pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii este de 1%;

    d) 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.