Mobilitatea forţei de muncă
Luni June 05, 2023
|

 

ATENȚIE! Înainte de deplasarea în statul de destinație, vă rugăm să consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe, Condiții de călătorie http://www.mae.ro/travel-conditions,  pentru a vă informa cu privire la condițiile de intrare în statele pe care le tranzitați.

ATENȚIE! Înainte de întoarcerea în România, vă rugăm să consultați Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată: https://gov.ro/ro/masuri.

ATENȚIE!   Pentru măsurile specifice aplicabile în funcție de categoria de clasificare a țării/teritoriului din care călătoriți în România, consultați HOTĂRÂREA nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, disponibilă aici: https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Hotarare_CNSU_nr_43_din_1_iulie_2021.pdf

  

 ITALIA

 

STARE DE URGENȚĂ: NU

Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul României în ultimele 14 zile și care doresc să intre pe teritoriul italian, au obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze verificări, următoarele documente:

 1. formularul de localizare a pasagerilor (https://app.euplf.eu) în format digital (prin vizualizarea acestuia pe dispozitivul mobil) sau tipărit;
 2. certificatul digital UE  COVID-19 care atestă UNA din situațiile următoare:
 • vaccinarea anti-SARS-CoV-2 cu schemă completă, (pentru vaccinuri cu administrare în doză unică sau două doze) efectuată cu mai puțin de 9 luni în urmă;
 • vaccinarea anti-SARS-CoV-2 cu schemă completă și doză de rapel;
 • vindecarea de COVID-19 care a avut loc în urmă cu 6 luni;
 • efectuarea unui test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ, cu 72 de ore anterior intrării în Italia sau a unui test rapid (tip antigen), cu rezultat negativ, cu 48 de ore înainte. 

Documentele menționate anterior trebuie să fie redactate într-o limbă de circulație internațională (italiană, engleză, franceză sau spaniolă).

ATENȚIE! Persoanele care nu prezintă Certificatul digital UE COVID-19 care să ateste UNA dintre cele 4 situații indicate la litera b. de mai sus, au obligația de a respecta măsura autoizolării pentru o perioadă de 5 zile la adresa indicată în formularul de localizare a pasagerilor (https://app.euplf.eu) și să efectueze un test molecular sau antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la finalul perioadei de autoizolare.

Minorii cu vârsta sub 6 ani pot intra în Italia fără alte formalități și sunt întotdeauna scutiți de obligația testelor moleculare sau antigenice.

ATENȚIE! Pentru a călători în Italia, certificatul digital UE COVID-19 care atestă vaccinarea cu schema completă trebuie să aibă o valabilitate de maxim 9 luni (270 zile) de la data administrării dozelor succesive primei doze sau de la data vindecării, însă, începând cu data de 1 februarie 2022, pentru desfășurarea de activități zilnice pe teritoriul acestui stat, autoritățile italiene au redus valabilitatea certificatului digital UE COVID-19 la 6 luni (180 de zile).

În ceea ce privește persoanele care provin dintr-un stat străin și sunt în posesia unui certificat digital UE de vaccinare sau de vindecare, în cazul în care au trecut mai mult de 6 luni de la finalizarea ciclului de vaccinare sau de vindecare, li se permite accesul la serviciile și activitățile pentru care este necesar certificatul verde consolidat (obținut în urma vaccinării sau vindecării) dacă efectuează un test rapid antigen (valabil 48 de ore) sau molecular (valabil 72 de ore).

Anumite categorii de persoane, cu condiția să nu prezinte simptome specifice COVID-19, sunt exceptate de la cerințele testării/certificării/autoizolării și testării ulterioare, fiind însă necesară completarea formularului de localizare a pasagerilor (PLF). De exemplu:

 • echipajele mijloacelor de transport;
 • personalul navigant;
 • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies din Italia pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce la domiciliul sau reședința acestora;

Pentru mai multe informații, inclusiv pentru călătoriile cetățenilor români care sosesc în Italia din alte state, se recomandă consultarea paginii de internet: COVID-19 SURVEY (viaggiaresicuri.it) ; https://roma.mae.ro/node/3029 

Accesul la locul de muncă

Până la 30 aprilie 2022, deținerea unui certificat verde (green pass base, obținut în urma vaccinării / vindecării / testării) este indispensabilă pentru accesul la locul de muncă din domeniul public și privat. Pentru informații suplimentare: https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html.

În cazul personalului care își desfășoară activitatea în centre rezidențiale și de asistență socială, a personalului sanitar, a operatorilor de interes sanitar și a persoanelor care își desfășoară activitatea, sub orice titlu, în structuri sanitare și social-sanitare, cu excepția personalului care își desfășoară activitatea prin contracte externe, se menține obligativitatea deținerii certificatului verde consolidat (green pass rafforzato, obținut în urma vaccinării / vindecării) pentru accesul la locul de muncă.


 SPANIA

Condiții de călătorie spre Spania - informații actualizate la 31 ianuarie 2022

Pasagerii care se îmbarcă în România cu destinația Spania trebuie să prezinte:

- Certificatul digital european care atestă după caz: vaccinarea cu schema completă, de la care au trecut minim 14 zile SAU recuperarea post-Covid, de la care au trecut minim 11 zile, dar nu mai mult de 180 de zile SAU rezultatul negativ la un test PCR realizat în ultimele 72 de ore anterioare călătoriei SAU rezultatul negativ la un test ANTIGEN realizat în ultimele 48 de ore anterioare călătoriei;

- formularul electronic completat în aplicația Spain Travel Health sau pe pagina de internet www.spth.gob.es.

Minorii sub 12 ani sunt exceptați de la prezentarea certificatului digital european, însă se menține obligativitatea completării formularului electronic (www.spth.gob.es) de către un adult pentru aceștia.

Mai multe excepții și informații:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Anexo_II_paises_y_zonas_de_riesgo_entre_31-01-2022-y-06-02-2022.pdf

Începând din 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țărilor UE, pentru culoarele tranzit rapid vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale COVID.

Pentru persoanele care s-au vaccinat/s-au testat/s-au recuperat din boală în România, certificatul poate fi descărcat aici: https://certificat-covid.gov.ro/login

Pentru persoanele care s-au vaccinat/s-au testat/s-au recuperat din boală în Spania, certificatul poate fi descărcat în funcție de comunitatea autonomă de rezidență aici: https://www.mscbs.gob.es/.../alertasActual/nCov/ccd/ccaa.htm

Începând din 1 februarie 2022, autoritățile spaniole vor accepta ca valabile certificatele de vaccinare emise începând cu cea de-a 14-a zi posterioară zilei în care s-a administrat ultima doză de vaccinare din schema completă, dacă nu au trecut mai mult de 270 de zile de la data administrării ultimei doze de vaccinare. De asemenea, începând din 1 februarie 2022, certificatul de vaccinare va trebui să menționeze și administrarea unei doze booster.

Având în vedere situația epidemiologică din România, pasagerii care sosesc pe aeroporturile spaniole provenind din România pot fi supuși unui control de temperatură (fără contact sau prin camere termografice) și inclusiv unor teste de diagnosticare COVID-19 chiar dacă la îmbarcarea în Romania au prezentat documentele solicitate de partea spaniolă. Mai multe informații pot fi obținute accesând următorul link: https://www.spth.gob.es/info-pcr

Reamintim faptul că acceptarea condițiilor comerciale la achiziționarea biletelor de avion obligă pasagerii la respectarea condițiilor de îmbarcare impuse și comunicate de companiile aeriene înaintea zborului. Având în vedere că acestea pot varia de la o companie la alta, recomandăm ca anterior călătoriei să consultați condițiile de îmbarcare prezentate de compania aeriană și cu aeroportul de origine a călătoriei.

Recomandăm persoanelor care tranzitează Franța dinspre Spania, respectiv dinspre România, să consulte condițiile de călătorie prezentate în continuare: http://www.mae.ro/node/51912

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Spania. http://www.mae.ro/node/3747


 GERMANIA

Începând cu data de 03.03.2022, ora 00.00, ROMÂNIA NU MAI ESTE CLASIFICATĂ DREPT ZONĂ CU INCIDENȚĂ RIDICATĂ. Drept urmare nu mai este necesară înregistrarea pe portalul www.einreiseanmeldung.de a persoanelor care intenționează să călătorească în Germania.

Totodată, Germania nu mai consideră nicio regiune de pe glob drept zonă cu incidență ridicată. Vor fi clasificate drept zone cu incidență ridicată numai acele regiuni în care vor fi identificate variante ale virusului cu efecte mai grave decât varianta Omicron.

Persoanele care călătoresc în Germania au obligația de a prezenta la intrarea pe teritoriul federal documente care atestă fie vaccinarea anti-COVID-19, fie vindecarea de COVID-19, fie rezultatul negativ al unui test pentru COVID-19, indiferent de modalitatea de transport utilizată (aeriană - inclusiv tranzit aeroportuar -, terestră, navală) și de zona din care este începută călătoria. Copiii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la această obligație.

 

 • Dovada vaccinării trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Institutul Paul Ehrlich în colaborare cu Institutul Robert Koch privind tipul de vaccin, numărul de doze necesare pentru fiecare tip de vaccin, doze booster necesare pentru o protecție completă în funcție de tipul de vaccin administrat, precum și intervalul de timp între administrarea dozelor. Detalii pot fi consultate aici: pei.de/impstoffe/covid-19. Pentru protecția completă a persoanelor, este necesar ca acestea să fie vaccinate cu două doze de vaccin. Acest lucru e valabil și pentru cazurile în care doza de imunizare a fost efectuată cu ser produs de compania Johnson&Johnson (Jannssen-Cilag). De la 01.10.2022 certificatul de vaccinare trebuie să ateste 3 vaccinări (din care ultima să fie la cel puțin 3 luni după a doua vaccinare)
 • Dovada infectării anterioare cu virusul SARS-CoV-2 și, implicit, a vindecării trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Institutul Robert Koch privind tipul de testare de laborator pentru confirmarea bolii, intervalul de timp scurs de la data testării sau dovada privind ridicarea carantinei dispuse ca urmare a infectării și durata de timp maximă acceptată de la data testării până la data efectuării călătoriei. Detalii pot fi accesate aici: www.rki.de/covid-19/genesenennachweis.
 • Dovada testării negative se efectuează prin prezentarea unui test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.Persoanele vaccinate/ vindecate nu au obligația de a intra în carantină dacă încarcă dovada vaccinării/vindecării pe einreiseanmeldung.de înainte de sosirea în Germania. 

 

Accesul în numeroase sectoare ale vieții publice poate fi condiționat de regula 2G, 2G+, 3G sau 3G+, de obligativitatea purtării unei măști de protecție FFP2, precum și de reglementările adoptate la nivelul landurilor.

De asemenea pe site-ul MAE se regăsește un text actualizat pentru secțiunea referitoare la condițiile de călătorie în R. F. Germania (https://www.mae.ro/node/51913).


Austria.jpg - 79.66 kB AUSTRIA

 

 • Persoanele care călătoresc în Austria pot intra pe teritoriul federal fără înregistrare prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea uneia din următoarele dovezi:
 1. Un certificat de vaccinare cu un ser autorizat. Certificat de vaccinare cu un ser autorizat, cu îndeplinirea uneia din următoarele condiții la data intrării în Austria:
 • imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă, cu condiția ca între administrarea primei și celei de a 2-a doze să fi trecut cel puțin 14 zile;
 • în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să nu fi fost efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar nu mai mult de 270 de zile;
 • vaccinarea, cu condiția ca înainte de aceasta să fi fost efectuat un test biologic molecular cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau o dovadă de anticorpi neutralizanți cu cel puțin 21 de zile înainte. Vaccinarea nu trebuie să fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă;
 • imunizarea cu o doză nouă (administrată persoanelor imunizate cu schemă completă), de la care să nu fi trecut mai mult de 270 de zile, iar între momentul imunizării complete și administrarea noii doze să fi trecut cel puțin 90 de zile, sau, în cazul unui vaccin administrat într-o singură doză, de la data administrării dozei unice să fi trecut cel puțin 14 zile.

 

Important!

Atenție la măsurile interne, în special cele aplicabile la nivelul orașului Viena și la durata de valabilitate a vaccinurilor pe plan intern. Informații suplimentare pot fi consultate la punctul V – Măsuri pe plan intern și accesând pagina de internet: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---AktuelleMa%C3%9Fnahmen.html.

 1. O confirmare a unei infectări cu SARS-CoV-2, care a avut loc în ultimele 180 de zile și pentru care poate fi prezentat un certificat medical de vindecare.
 2. Rezultatul negativ al unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 (PCR), nu mai vechi de 72 de ore de la data prelevării probelor sau antigen (exclusiv de la un laborator autorizat), nu mai vechi de 24 de ore de la data prelevării probelor. Persoanele care nu îndeplinesc niciuna din condițiile menționate mai sus trebuie să se înregistreze prin intermediul platformei Pre Travel Clearance – PTC (https://entry.ptc.gv.at/en.html) și vor fi plasate în carantină pentru o perioadă de 10 zile. Măsura carantinei poate fi încheiată dacă este prezentat rezultatul negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.
 3. Excepții:

 

 • Minori cu vârsta de până la 12 ani, chiar dacă sunt neînsoțiți.

În cazul în care părinților însoțitori li se aplică măsura carantinei, aceasta se aplică și minorilor și se încheie în momentul în care se încheie carantina părinților. Minorii de la vârsta de 12 ani: Se aplică regulile obișnuite de intrare pentru adulți în ceea ce privește dovada 3G (înregistrare și carantină, dacă este cazul). Excepție: pentru minorii născuți după 31 august 2006, îndeplinirea intervalelor de testare ale „Ninja Pass-ului” înlocuiește dovada 3G.

 

 • Persoanele aflate în tranzit:

Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția opririlor absolut esențiale, al cetățenilor pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente justificative privind domiciliul/rezidență/dreptul de ședere, proprii sau ale membrilor de familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc.).

 

 • Persoanele care călătoresc în Austria din zone de conflict armat/război sunt exceptate de la aplicarea condițiilor de călătorie în context COVID-19.

De asemenea pe site-ul MAE se regăsește un text actualizat pentru secțiunea referitoare la condițiile de călătorie în Austria (https://www.mae.ro/node/51901).

 


Ungaria-.png - 1.17 kB UNGARIA

Conform ultimelor modificări legislative ungare, începând cu data de 08.03.2022 intrarea în Ungaria este posibilă fără restricții pe cale rutieră, feroviară, fluvială şi aeriană, indiferent de cetățenia persoanei și măsurile de protecție epidemiologică (nu se mai solicită certificat de vaccinare), cu condiția îndeplinirii condițiilor generale de intrare.

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Ungaria! https://www.mae.ro/travel-conditions/3756.


Cipru.png - 2.88 kBCIPRU

 

STARE DE URGENȚĂ: NU

MĂSURI PENTRU CĂLĂTORII CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DIN ROMÂNIA ÎN REPUBLICA CIPRU:

Cale aeriană:

Începând cu data de 01.06.2022, autoritățile din Republica Cipru au eliminat Planul de acțiune pentru buna funcționare a zborurilor și operarea aeroporturilor și porturilor.

Toți călătorii care sosesc în Republica Cipru, indiferent de statul de origine, nu vor mai fi obligați să prezinte un certificat valabil de vaccinare sau de vindecare sau un rezultat negativ al unui test PCR sau antigen.

Mai multe informații pot fi consultate aici: 30052022_4YgiasDIEFKRINISIS-APOFASIS-YPOURGIKOU_EN.pdf (pio.gov.cy)

 

Traversarea punctelor de trecere dintre nordul și sudul Ciprului și retur:

Din luna iunie 2021, s-au redeschis toate punctele de trecere dintre Republica Cipru și zona ocupată din nordul Insulei.

Începând cu data de 15 mai 2022, măsurile aplicabile pentru traversarea punctelor de trecere dintre nordul și sudul Ciprului sunt următoarele:

 • În prezent este suspendată obligația prezentării unui SafePass/cerificat EUDCC.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

La data de 6 iunie 2022, restricțiile pe plan intern au fost eliminate, potrivit Decretului nr. 2306062022_Decree_No23_EN.pdf (pio.gov.cy).

 


Danemarca.png - 315.00 b DANEMARCA 

 

Ca urmare a actualizării condițiilor de intrare în Danemarca de către autoritățile daneze,  toate persoanele care sosesc din România (aflată în prezent pe lista verde a țărilor cu risc epidemiologic) NU trebuie să mai intre în autoizolare și NU mai trebuie să prezinte un motiv întemeiat pentru intrarea în Danemarca. Recomandăm, totuși, lucrătorilor români prezentarea la graniță a contractului de muncă pentru a demonstra că există un motiv întemeiat pentru intrarea lor în Danemarca.

În prezent, cetățenii UE care nu au rezidență în Danemarca și provin din țări aflate pe lista verde, pentru a intra în această țară, trebuie să prezinte unul din următoarele certificate:

 • certificat de vaccinare care să ateste efectuarea schemei complete de vaccinare în urmă cu cel puțin 14 zile și cu cel mult 8 luni înainte de efectuarea călătoriei;
 • certificat care să ateste infectarea cu virusul SARS-CoV-2 în urmă cu cel puțin 14 zile și cel mult 8 luni înainte de efectuarea călătoriei;
 • test PCR cu rezultat negativ pentru COVID-19, efectuat cu maximum 72 de ore înainte de intrarea în Danemarca;
 • test antigen cu rezultat negativ pentru COVID-19, efectuat cu maximum 48 de ore înainte de intrarea în Danemarca.

Certificatele menționate trebuie să fie redactate în una dintre următoarele limbi străine: germană, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau oricare dintre limbile scandinave.

Pentru informații suplimentare se recomandă consultarea paginii de internet: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark iar pentru întrebări specifice puteți apela numărul de telefon 0045.70.20.6044 (reprezentând linia telefonică comună a autorităților daneze pentru informații legate de restricțiile COVID-19 din Danemarca).

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Danemarca! http://www.mae.ro/node/51908


 FRANȚA

 

Condiții de călătorie spre Franța - informații actualizate la 10 februarie 2022

Persoanele nevaccinate care sosesc din România (aflată pe lista statelor verzi) trebuie să prezinte un test molecular tip PCR sau antigen, efectuat cu maximum 24 de ore înainte de intrarea în Franța sau un certificat de recuperare de COVID-19, care atestă o infectare confirmată cu cel puțin 11 zile și maximum șase luni anterior. Copiii cu vârsta de până la 12 ani sunt exceptați de la această măsură.

Astfel, la intrarea pe teritoriul francez se aplică următoarele măsuri pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani care sosesc din România, conform Strategiei de redeschidere a frontierelor:

 • nu este necesară prezentarea unui test negativ pentru COVID–19 pentru persoanele care sunt vaccinate complet cu un vaccin autorizat de UE. Schema de vaccinare este considerată completă la 28 de zile de la administrarea dozei unice pentru vaccinul Janssen (Johnson & Johnson), la 7 zile de la administrarea celei de-a doua doze  pentru celelalte vaccinuri recunoscute de Agenția Europeană a Medicamentului (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield) și, pentru persoanele care au efectuat toate dozele necesare dintr-un vaccin autorizat de OMS și nerecunoscut de Agenția Europeană a Medicamentului, la 7 zile de la administrarea unei doze complementare de vaccin cu ARN mesager care beneficiază de o astfel de recunoaștere.

ATENȚIE!!! Din 30 ianuarie 2022, pentru ca schema de vaccinare să fie considerată completă, persoanele cu vârsta de peste 18 ani care doresc să intre pe teritoriul francez trebuie să fi primit o doză complementară de vaccin cu ARN mesager, cel mai târziu  la  9 luni de la ultima doză administrată.

 • - persoanele care nu sunt vaccinate (cu schemă completă, conform detaliilor de mai sus) trebuie să prezinte la îmbarcare/la trecerea frontierei:
  • - fie rezultatul unui test negativ pentru COVID-19, de tip PCR sau antigen (TAG), efectuat cu cel mult 24 de ore înainte de plecare. Singurele teste antigen care pot fi prezentate sunt cele care permit detectarea proteinei N a virusului SARS-CoV-2. (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043798619) Sunt exceptați pasagerii aflați în tranzit aeroportuar, pentru care statul de destinație finală nu solicită testul.
  • - fie un certificat de recuperare de COVID-19, care atestă o infectare confirmată cu  cel puțin 11 zile și maximum șase luni anterior.

Atenție! Se acceptă ca certificate doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală sau ale rezultatului negativ al unui test tip RT-PCR doar certificatele care conțin un cod QR și care sunt redactate în limba statului în care au fost emise și în limba engleză.

Această obligație nu se aplică transportatorilor rutieri în timpul desfășurării activității profesionale și următoarelor deplasări pe cale terestră: deplasări cu o durată mai mică de 24 de ore pe o rază de 30 km în jurul locului de reședință; deplasări profesionale ale căror urgență sau frecvență sunt incompatibile cu efectuarea unui test (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19). Transportatorii rutieri care sosesc în Franța trebuie să prezinte un certificat european pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale. Formularul poate fi descărcat de pe pagina de internet a Ministerului de Interne francez:  https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.

De asemenea, toate persoanele trebuie să prezinte companiei de transport sau la trecerea frontierei o declarație pe proprie răspundere, prin care atestă că nu prezintă simptome de COVID-19 și nu are cunoștință să fi fost caz contact. Declarația poate fi descărcată de pe pagina de internet a Ministerului de Interne francez: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage. Suplimentar, persoanele care sosesc din statele aflate pe lista verde, trebuie să prezinte companiei de transport sau la trecerea frontierei o declarație pe proprie răspundere, prin care atestă că acceptă testarea aleatorie la sosirea în Franța.

Pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani nu este necesar testul PCR/antigen sau dovada vaccinării. Este necesară, însă, declarația pe proprie răspundere, care trebuie prezentată companiei de transport sau la trecerea frontierei, prin care se atestă că minorul nu prezintă simptome de COVID-19 și nu are cunoștință să fi fost caz contact.

Pe baza indicatorilor sanitari, autoritățile franceze au clasificat statele în patru culori, în funcție de situația sanitară, iar aceste liste sunt actualizate și publicate pe pagina de internet: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.

Atenție! Începând cu luna decembrie 2021, toate persoanele care sosesc în Franța trebuie să prezinte un test molecular tip PCR sau antigen efectuat cu maximum 24 - 48 ore anterior, în funcție de statul de proveniență. Singura excepție de la această măsură o reprezintă persoanele vaccinate cu schemă completă sau cele care prezintă un certificat de recuperare de COVID-19 și care sosesc dintr-un stat din spațiul european (statele UE și Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican).

Statele «verzi»: virusul nu circulă activ, nu există variante îngrijorătoare. Pe lista verde se află statele din spațiul european (statele UE și: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican), la care se adaugă următoarele state/regiuni: Arabia Saudită, Bahrein, Republica Coreea, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Japonia, Kuwait, Noua Zeelandă, Qatar, Rwanda, Senegal, China/Taiwan, Uruguay, Vanuatu.

Persoanele cu vârsta de peste 12 ani care sosesc din statele membre UE și din Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Vatican și Elveția și nu dispun de un certificat de vaccinare completă sau un certificat de recuperare de COVID-19, trebuie să prezinte înaintea îmbarcării rezultatul negativ al unui test (PCR sau antigen), efectuat cu cel mult 24 ore anterior. Aceste persoane pot fi supuse testării antigen la sosirea în Franța.

Această obligație nu se aplică transportatorilor rutieri în timpul desfășurării activității profesionale și următoarelor deplasări pe cale terestră: deplasări cu o durată mai mică de 24 de ore pe o rază de 30 km în jurul locului de reședință; deplasări profesionale ale căror urgență sau frecvență sunt incompatibile cu efectuarea unui test.

Persoanele cu vârsta de peste 12 ani care sosesc din restul statelor aflate în zona verde, indiferent de statutul de vaccinare, trebuie să prezinte la îmbarcare rezultatul negativ al unui test (PCR sau antigen), efectuat cu cel mult 48 ore anterior. Aceste persoane pot fi supuse testării antigen la sosirea în Franța. Sunt exceptați pasagerii aflați în tranzit aeroportuar, pentru care țara de destinație finală nu solicită prezentarea testului.

De asemenea, trebuie prezentată declarația pe propria răspundere care să ateste absența simptomelor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și a contactului cu un caz confirmat de COVID-19. Suplimentar, persoanele care sosesc din statele aflate pe lista verde trebuie să prezinte companiei de transport sau la trecerea frontierei o declarație pe proprie răspundere, prin care atestă că acceptă testarea aleatorie la sosirea în Franța.

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

ATENȚIE! Începând cu data de 24 ianuarie 2022, pentru toate persoanele cu vârsta de peste 16 ani, pentru accesul în anumite locuri (vezi mai jos), „pass-ul sanitar” se transformă în „pass vaccinal”, fiind astfel necesară fie schema completă de vaccinare, fie certificatul de însănătoșire, testul PCR sau antigen negativ efectuat cu maximum 24 ore anterior nemaifiind acceptat. Locurile unde accesul este permis în baza unui pass vaccinal sunt următoarele: în săli de spectacol, parcuri de atracții, săli de concert, festivaluri, săli de sport, săli de joc, biblioteci, cinematografe, restaurante/cafenele (inclusiv pe terase), târguri, saloane profesionale, spitale (cu excepția situațiilor de urgență), unele centre comerciale mari (pe baza unei decizii a prefecturii), deplasările pe distanțe lungi cu transporturile publice interregionale (aeriene, rutiere, navale), unele locuri de cazare precum: camping sau cluburi de vacanță, hoteluri care dispun de restaurant, bar, piscină sau sală de spectacol etc. Pass-ul sanitar (fie schema completă de vaccinare, fie certificatul de însănătoșire, fie un test PCR sau antigen negativ efectuat cu maximum 24 ore anterior) continuă să se aplice persoanelor cu vârsta între 12-15 ani, pentru accesul în locațiile menționate anterior.  

Schema de vaccinare este considerată completă pentru pass-ul vaccinal dacă au fost efectuate dozele de rapel a vaccinului COVID-19.

Astfel:

 • Persoanele care au primit 2 doze de vaccin (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) trebuie să facă rapelul (a treia doză) nu mai târziu de 7 luni de la a doua doză;
 • Persoanele care au primit o doză de vaccin Janssen (Johnson & Johnson) trebuie să facă rapelul (a doua doză) nu mai târziu de 2 luni de la prima doză;
 • Persoanele care au avut COVID-19 și apoi au primit o singură doză de vaccin (Pfizer, Moderna, AstreZeneca) trebuie să facă rapelul nu mai târziu de 7 luni de la injectare;
 • Persoanele care au primit o doză de vaccin și au avut COVID-19 la mai mult de 15 zile de la injectare trebuie să facă rapelul nu mai târziu de 6 luni de la infectare;
 • Persoanele care au primit două doze de vaccin și au avut COVID-19 trebuie să facă rapelul nu mai târziu de 6 luni de la infectare. Rapelul se poate face după 3 luni de la infectare;
 • Persoanele care au avut COVID-19 și au primit o doză de Janssen (Johnson & Johnson) după infectare trebuie să facă rapelul nu mai târziu de 2 luni după injectare.

În cazul persoanelor care nu sunt încă eligibile pentru doza de rapel (conform schemei de vaccinare din Franța),  certificatul de vaccinare pentru schema inițială de vaccinare (doză unică sau două doze) rămâne valabil. Persoanele cu vârsta peste 18 ani sunt eligibile pentru o doză de rapel la trei luni după ultima doză sau infectare. Începând cu data de 24 ianuarie 2022, efectuarea rapelului este posibilă și pentru minorii cu vârsta de 12-17 ani.

Pentru persoanele care au primit doza de rapel, Pass-ul vaccinal devine activ astfel: 

 • 7 zile după efectuarea celei de-a doua doze în cazul vaccinului Janssen/Johnson & Johnson;
 • 7 zile după efectuarea celei de-a doua doze în cazul persoanelor care au fost infectate anterior cu virusul SARS-CoV-2  (este o măsură aplicată de Franța persoanelor care au trecut prin boală și cărora le-au expirat cele 180 zile după ce au fost infectate; până la data de 15 ianuarie a.c., în cazul acestora era valabilă o singura doză de vaccin);
 • 7 zile după efectuarea celei de-a treia doze în cazul vaccinurilor Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

Persoanele care nu vor efectua dozele de rapel indicate mai sus nu vor avea acces la deplasările pe distanțe lungi cu transporturile publice interregionale (aeriene, rutiere, navale), în restaurante, cafenele, spații culturale și de agrement, anumite centre comerciale.

MAE francez a implementat un dispozitiv specific care permite turiștilor extra-europeni cu schema de vaccinare completă să obțină un cod QR echivalent cu certificatul sanitar (pass sanitaire). Studenții străini pot adresa o cerere în acest sens online (https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passe-sanitaire-etudiants), iar restul cetățenilor străini pot solicita obținerea unui cod QR cu prezentarea pașaportului și a certificatului de vaccinare original din statul de proveniență, pe suport tipărit, la anumite farmacii (lista poate fi consultată accesând următorul link https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger). Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă peste 12 ani la data de 1 octombrie 2021, să fie vaccinați cu un vaccin omologat de Agenția europeană a medicamentelor (sau echivalent) și vaccinarea să fi fost făcută în alte state decât cele membre UE, Albania, Andorra, Armenia, Capul Verde, El Salvador, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Insulele Feroe, Islanda, Israel, Liban, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Maroc, Republica Moldova, Monaco, Noua-Zeelandă, Norvegia, Panama, Marea Britanie, San Marino, Serbia, Singapore, Togo, Turcia, Ucraina, Vatican. Aceste state permit obținerea unui certificat COVID UE sau echivalent, acceptat în Franța, și este necesar ca persoanele în cauză să se afle deja în Franța sau să sosească în zilele următoare. Informații suplimentare pot fi consultate pe pagina de internet a MAE francez: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/demande-de-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-a-l-etranger-procedure-pour-64244/.  

 • „Paris Aéroport” pune la dispoziție două centre de testare exclusiv cu programare, pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în interiorul aeroporturilor Paris-Charles de Gaulle (terminal 2E, deasupra gării TGV, orar: luni, vineri și sâmbătă între 7:00 și 20:00 și marți, miercuri, joi și duminică între 7:00- 19:00) și Paris-Orly (terminal Orly 4 – Poarta 42D – Nivelul Plecări, teste PCR cu programare, orar: de luni până duminică, între 7:00 și 19:00 (testele PCR rapide pot fi realizate în cel mult 60 min, exclusiv cu programare, pasagerilor care pleacă în aceeași zi) și terminal Orly 3 – Poarta 32A - Nivelul Sosiri, centru rezervat testelor rapide antigen (TRA), doar cu programare, orar: de luni până duminică, între 7:00 și 18:00). Pasagerii care pleacă trebuie să obțină o programare online, în prealabil, accesând portalul doctolib.fr. Accesul la centrele de testare este posibil până la 72 ore înaintea zborului, cu prezentarea biletului de avion și a programării. Rezultatele vor fi recepționate în maximum 48 de ore pentru testul molecular tip RT-PCR și în 1-2 ore pentru testul antigen. Gratuitatea testelor efectuate la aeroport este rezervată persoanelor rezidențe în Franța, în următoarele condiții: prezintă schema vaccinală completă; prezintă o rețetă medicală nu mai veche de 48 ore; minori; persoane identificate drept caz contact, contactate prin SMS de Asigurările Medicale; persoane cu contraindicații pentru vaccin; persoane care prezintă certificat de însănătoșire. Persoanele fără rezidență în Franța pot realiza un test gratuit doar pe bază de rețetă medicală sau dacă sunt identificate drept caz contact (cu prezentarea cărții europene de asigurare de sănătate în cazul cetățenilor statelor membre UE sau ai Spațiului Economic European și Elveției). Tarifele sunt: 50 EUR, testul PCR și 30 EUR testul antigen. Realizarea unui test PCR rapid (rezultat disponibil în 1-2 ore) necesită un cost suplimentar de 20 EUR pentru toate persoanele, nerambursabil de către asigurările sociale. Plata se poate face doar prin card bancar.

 

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Franța! https://www.mae.ro/travel-conditions/3698

 


Grecia.png - 723.00 b GRECIA

 STARE DE URGENȚĂ: NU

Începând cu data de 1 mai 2022:

 • a fost eliminată obligativitatea prezentăriiunui certificat valabil de vaccinare sau de recuperare după COVID-19 ori ale unor rezultate negative ale testelor pentru SARS-CoV-2 (PCR sau test rapid antigen) pentru toate categoriile de persoane care intră pe teritoriul Republicii Elene (aerian, terestru, feroviar sau maritim), indiferent de statul de proveniență;
 • accesul în toate spațiile interioare este permis tuturor categoriilor de persoanefără a mai fi necesară prezentarea vreunui document referitor la statutul epidemiologic: certificat european de vaccinare, dovada trecerii prin boală, rezultatul unui test PCR sau rapid antigen. Măsura se aplică până la data de 1 iunie 2022, urmând să fie anunțate noi modificări în funcție de evoluția situației epidemiologice. 

 

 • Începând din 01.06.2022 și până la data de 01.07.2022, purtarea măștii de protecție nu mai este obligatorie în spațiile interioare din R. Elenă
  • Măsura de relaxare parțială (publicată în Monitorul oficial al R. Elene - FEK nr. 2676 din 31.05.2022) se aplică în mod diferențiat, astfel:

 

 • Rămâne obligatorie purtarea măștii  (tip FFP-2, N95 sau mască dublă – textilă/chirurgicală) în unitățile medicale de orice tip (spitale, policlinici, centre de recoltare, laboratoare etc), centrele de asistență pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, precum și în celelalte structuri cu specific similar;
 • Masca (tip FFP-2, N95 sau dublă – textilă/chirurgicală) va fi purtată în toate mijloacele de transport public urban (metrou, tramvai, trenul urban ISAP, autobuze și troleibuze), pentru care nu se eliberează bilete cu locuri numerotate și în interiorul cărora pot fi aglomerări de persoane;

Notă: În mijloacele de transport public interurban, unde locurile pasagerilor sunt numerotate, respectiv pentru aeronave [1]nu va fi necesară folosirea măștii;

 

 • Pasagerii din taxi vor purta în continuare mască de protecție tip FFP-2, N95 sau dublă – textilă/chirurgicală;
 • Masca (tip FFP-2, N95 sau dublă – textilă/chirurgicală) rămâne obligatorie pentru pasagerii tuturor mijloacelor de transport maritime;
 • Elevii și studenții vor putea participa la cursuri fără mască, dar o vor purta în timpul examenelor.

 

Decizia de a purta în continuare masca de protecție rămâne la latitudinea fiecărei persoane, iar efectul acestei măsuri de relaxare va fi evaluat ulterior, în vederea implementării celor mai eficiente decizii de prevenire a răspândirii coronavirusului.

Angajații care nu au fost imunizați, vor fi în continuare obligați să prezinte, săptămânal, rezultatul negativ al unui test Covid-19.

Recomandări:

 • respectarea cu strictețe a normelor privind purtarea măștii de protecție (FFP-2, KN-95 sau 2 măști chirurgicale suprapuse) și respectarea distanței între persoane;
 • utilizarea tuturor punctelor de intrare în Republica Elenă;
 • respectarea cu strictețe a măsurilor comunicate de autoritățile elene, inclusiv în cazul unei eventuale diagnosticări cu COVID-19 pe perioada vacanței;
 • în cazul în care au nevoie de asistență consulară, cetățenii români pot apela la Ambasada României la Atena sau la Consulatul General al României la Salonic, inclusiv prin apelarea numărului de urgență, dacă situația în care se află are caracter de urgență.

 

IMPORTANT!

Este bine să aveți asupra dumneavoastră în momentul trecerii frontierei pre-contractul de muncă sau oferta din partea angajatorului, pe care este posibil să fie nevoie să le prezentați la vamă. La rândul său, este bine ca angajatorul dvs să ia legătura cu punctul de frontieră respectiv înainte de sosirea dvs, pentru a informa cu privire la acest lucru și a evita astfel apariția unor situații nedorite.

 


Olanda.jpg - 14.27 kB OLANDA

 

Condiții de călătorie spre Olanda - informații actualizate la 10 februarie 2022

În prezent, potrivit clasificării autorităților olandeze, România se află în zona de risc, pe lista galbenă. Pentru a putea intra pe teritoriul Olandei pe cale aeriană, feroviară, maritimă sau cu autocarul persoanele cu vârsta de peste 12 ani care călătoresc în Olanda (lista poate fi consultată la pagina de internet: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry/from-the-eu) trebuie să facă dovada că se încadrează într-una din următoarele situații:

 • au efectuat vaccinul împotriva COVID-19 (cu cel puțin 14 zile anterior datei de sosire sau 28 de zile în cazul vaccinului Johnson&Johnson);
 • s-au vindecat de COVID-19 (au trecut cel puțin 11 zile de la infectare, dar nu mai mult de 180 de zile);
 • prezintă un test negativ pentru COVID-19 (de tip PCR – efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii sau antigen – efectuat cu maximum 24 de ore anterior sosirii).

Dovada vaccinării trebuie să fie prezentată sub forma unui certificat digital de vaccinare sau, în cazul în care statul UE/Schengen nu emite încă astfel de certificate, respectivul document trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • a fost eliberat în urma vaccinării cu un vaccin care a fost aprobat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) sau se află pe Lista de utilizare de urgență a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS);
 • a fost eliberat după vaccinarea completă (cu una sau două doze, în funcție de schema de vaccinare);
 • a fost emis într-una din următoarele limbi: engleză, neerlandeză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă;
 • include informații care identifică persoana care a fost vaccinată, numele vaccinului și numele producătorului sau titularului autorizației de introducere pe piață pentru fiecare doză de vaccin administrată, data la care a fost administrată fiecare doză de vaccin, numele statului în care a fost administrat vaccinul și numele emitentului dovezii de vaccinare.

Începând cu 1 februarie 2022, certificatul digital obținut în urma vaccinării este valabil timp de 270 de zile de la primirea dozei finale de vaccinare primară. Din 8 februarie 2022, dovada de vaccinare  din alt stat membru al UE (alta decât certificatul digital) este, de asemenea, valabilă pentru 270 de zile. Ce-a de-a treia doză de vaccinare (doza booster) extinde perioada de valabilitate a certificatului de vaccinare sau a dovezii de vaccinare din alt stat membru UE.

 

Lista statelor și codurile de culoare pentru fiecare stat pot fi consultate la pagina de internet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-welke-kleurcode.

Pasagerii curselor aeriene, cu vârsta de peste 13 ani, trebuie să completeze și o declarație de sănătate obligatorie, indiferent de statul din care aleg să călătorească. Declarația este disponibilă la: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-netherlands.

Pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani care călătoresc în Olanda din state din afara UE/Schengen se aplică măsuri distincte în funcție de desemnarea acestora ca zone de risc sau de foarte mare risc. Pentru informații specifice în funcție de statul și data la care veți călători în Olanda poate fi accesată pagina următoare de internet și introduse datele călătoriei: Quarantine Travelcheck COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

De asemenea, persoanele care călătoresc din afara UE/Schengen trebuie să prezinte și o declarație de sănătate obligatorie (disponibilă la pagina de internet:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten... ), precum și o declarație cu privire la măsura carantinei (disponibilă la: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/20/quarantaineverklaring).

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Olanda!  http://www.mae.ro/travel-conditions/3731#830

 


Estonia.png - 371.00 b ESTONIA

 

Întrucât România se află în prezent pe lista roșie a statelor membre UE, la intrarea în Estonia sunt scutite de restricții doar persoanele care prezintă:

 • un certificat de vaccinare (valabil maxim 1 an de la administrarea acestuia)

sau

 • un certificat de recuperare în urma infectării (valabil maxim 180 de zile de când au fost declarate vindecate).

Persoanele care nu prezintă una dintre aceste dovezi sunt obligate să se auto-izoleze timp de 10 zile. Perioada de auto-izolare poate fi scurtată prin prezentarea unui test negativ la intrarea în Estonia (efectuat înaintea sosirii, sau imediat după sosire), urmat de un al doilea test negativ, efectuat nu mai devreme de a șasea zi de la data primului test

Rămâne valabilă completarea declarației de sănătate la intrarea în Estonia (https://iseteenindus.terviseamet.ee/), ce poate fi realizată electronic/online cu 72 de ore înainte de sosire, pentru a reduce timpul de așteptare la punctele de trecere a frontierei. Persoanele care au avut deja COVID-19 sau care au fost vaccinate nu sunt obligate să completeze declarația dacă sunt în măsură să furnizeze acte doveditoare.

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Estonia! http://www.mae.ro/node/51910

 


Suedia.jpg - 83.23 kB SUEDIA

 

Ca urmare a actualizării condițiilor de intrare în Suedia de către autoritățile suedeze, la venirea dinspre România, sau din alte state UE/SEE (excepție fac Danemarca, Finlanda, Norvegia și Islanda), cetățenii români care ajung în Suedia trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

 1. a) un Certificat Digital al UE privind COVID care să ateste îndeplinirea uneia din următoarele condiții: titularul a fost vaccinat împotriva COVID-19, cu cel puțin o doză, iar de la data administrării acesteia trebuie să fi trecut minimum 14 zile, sau titularul deține un rezultat negativ la un test privind o infecție curentă de COVID-19, nu mai vechi de 72 ore sau titularul s-a recuperat în urma unei infectări cu COVID-19 (în acest caz certificatul poate fi emis cel mai devreme la 11 zile după testul pozitiv și este valabil pentru maximum 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv);
 2. b) în lipsa Certificatului Digital al UE privind COVID, poate fi prezentat un document echivalent, care să ateste îndeplinirea uneia din următoarele condiții: titularul a fost vaccinat împotriva COVID-19 sautitularul deține un rezultat negativ la un test privind o infecție curentă de COVID-19, nu mai vechi de 72 ore sau titularul s-a recuperat în urma unei infectări cu COVID-19 (în acest caz certificatul poate fi emis cel mai devreme la 11 zile după testul pozitiv, și este valabil pentru maxim 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv).

Certificatul de vaccinare poate fi digital sau pe hârtie, dar trebuie să prezinte un cod de bare care să facă posibilă verificarea autenticității, validității și integrității respectivului certificat. Informațiile prezentate vor fi redactate în limba statului emitent și în limba engleză și vor indica identitatea titularului, tipul de vaccin și numărul de doze administrate. Tipurile de vaccin acceptate sunt cele aprobate la nivel UE, respectiv la nivel OMS [Comirnaty (COVID-19 vaccin BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 Vaccin Moderna), Vaxzevria (COVID-19 Vaccin AstraZeneca), COVID-19 Vaccin Janssen, COVID-19 vaccin AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccin), COVID-19 vaccin BIBP/Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)].

Un rezultat negativ la un test privind o infecție curentă de COVID-19 este acceptat dacă va conține următoarele informații: numele complet și data nașterii, data și ora efectuării testului, boala sau agentul infecțios vizate (COVID-19, SARS-CoV-2 sau unul din subtipuri), dacă testul este unul de tip antigen, PCR, LAMP sau TMA, faptul că rezultatul testului este negativ, datele emitentului (nume, număr de telefon, adresă). Nu sunt acceptate teste de anticorpi. Informațiile înscrise în certificate trebuie să fie în una din următoarele limbi: engleză, franceză, suedeză, norvegiană, daneză.

În cazul recuperării în urma unei infectări cu COVID-19, certificatul trebuie să conțină următoarele informații: numele complet, data nașterii, boala sau agentul infecțios vizate de la care titularul s-a vindecat (COVID-19, SARS-CoV-2 sau unul din subtipuri), data primului test pozitiv, țara unde a fost efectuat testul, emitentul certificatului, data de la care este valabil, data de expirare, identificarea unică a certificatului. Certificatul poate fi emis cel mai devreme la 11 zile după testul pozitiv și este valabil pentru maxim 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv

Persoanele care intră în Suedia direct dinspre Finlanda, Norvegia, Danemarca și Islanda sunt exceptate de la măsura obligatorie a prezentării unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 sau a unui Certificat Digital al UE. 

Atenție: persoanele care ar urma doar să tranziteze, către Suedia, unul din statele menționate, trebuie să verifice în prealabil condițiile de intrare/tranzit ale respectivei țări. 

La venirea dinspre state UE, nu mai este necesară respectarea recomandărilor de izolare după sosirea în Suedia, dacă persoana respectivă nu prezintă simptome specifice. De asemenea, persoanele care au fost vaccinate cu ambele doze și pentru care au trecut minim 14 zile de la ultima doză nu trebuie să se izoleze.

Informații suplimentare și răspunsuri la întrebări frecvente privind măsurile adoptate de autoritățile suedeze pot fi consultate la următoarea pagină de internet: https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Suedia! http://www.mae.ro/node/51931


Finlanda.png - 442.00 b FINLANDA

 

Autoritățile finlandeze au decis eliminarea restricțiilor de călătorie pentru cetățenii din spațiul UE și Schengen. Călătoriile sunt permise cetățenilor străini care intră în Finlanda din statele cu o rată a infectărilor mai mică de 25 la 100.000 de locuitori, inclusiv din România, indiferent de motivul călătoriei, cu condiția ca aceștia să prezinte, pe lângă documentul de călătorie valabil, unul din următoarele certificate:

 • certificat de vaccinare, eliberat în limba statului emitent și în limba engleză, care să ateste efectuarea schemei complete de vaccinare în urmă cu cel puțin 14 zile înainte de efectuarea călătoriei;
 • certificat care să ateste infectarea cu virusul SARS-CoV-2 în urmă cu maximum 6 luni înainte de efectuarea călătoriei, eliberat în limba statului emitent și în limba engleză;
 • certificat care să ateste infectarea cu virusul SARS-CoV-2 și certificat de vaccinare care să ateste administrarea primei doze de vaccin în urmă cu cel puțin 7 zile înainte de efectuarea călătoriei, ambele eliberate în limba statului emitent și în limba engleză;
 • test cu rezultat negativ pentru COVID-19, efectuat cu maximum 72 de ore înainte de intrarea în Finlanda, eliberat în limba statului emitent și în limba engleză.

Obligativitatea prezentării unuia din certificatele menționate revine tuturor pasagerilor cu vârsta de peste 16 ani, inclusiv minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani în cursul anului 2021.

Actualele condiții de intrare în Finlanda sunt în vigoare până la data de 22.08.2021.

Informații oficiale actualizate sunt disponibile la paginile de internet:

https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410869/internal-border-control-will-continue-until-25-july-changes-to-external-border-control-as-well

https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic 

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Finlanda! http://www.mae.ro/node/51911


 REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

 

Noi condiții de intrare în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în context Covid-19:

 • Începând de vineri, 11 februarie 2022, ora 4.00 GMT, persoanele vaccinate cu schema completă și copiii minori (sub 18 ani) NU trebuie să mai efectueze niciun fel de test Covid înainte sau după sosirea pe teritoriul Angliei. (prin vaccinarea cu schema completă se înțelege vaccinarea cu 2 doze pentru vaccinurile care prevăd 2 doze sau vaccinarea cu o singură doză în cazul vaccinului monodoză).
 • Pentru persoanele nevaccinate se elimină obligativitatea efectuării carantinei la sosirea pe teritoriul UK, DAR acestea trebuie:
 • să prezinte rezultatul negativ al unui test COVID-19 (tip PCR sau rapid antigen), efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de călătorie;
 • să rezerve și să achite, anterior sosirii, un test COVID-19 tip PCR care va fi efectuat înainte sau în ziua a 2-a de la sosire);

Menționăm că rămâne valabilă obligativitatea pentru toate persoanele - vaccinare sau nevaccinate - de a completa, în prealabil (cu maximum 48 de ore înainte de sosire), Formularul de Localizare (Passenger Locator Form), disponibil la: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

 

Informații suplimentare despre:

Regulile pentru Anglia

https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19

Regulile pentru Scoția

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/

Regulile pentru Țara Galilor

https://gov.wales/rules-international-travel-and-wales-coronavirus

Reguli pentru Irlanda de Nord

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travel-advice

 

Având în vedere faptul că regulile se modifică în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, se recomandă consultarea constantă a informațiilor prezentate la pagina de internet: https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19

Atenție! Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Regatul Unit! https://www.mae.ro/travel-conditions/3725.