Nomenclatorul Calificărilor

 Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare a fost aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3112/2004. Actualizarea şi revizuirea acestui nomenclator se realizează periodic, la solicitarea utilizatorilor, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Ocupare şi Salarizare.
                                                                »»»»» citiţi Ordinul nr. 35/3112/2004

 


NOMENCLATORUL CALIFICĂRILOR 
(Anexa Ordinului nr. 35/3112/2004 ) 


GRUPA MAJORĂ 3 

Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi
 


GRUPA MAJORĂ 4

Funcţionari administrativi


GRUPA MAJORĂ 5

Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi


GRUPA MAJORĂ 6

Agricultori şi lucrători calificaţi în 
agricultură, silvicultură şi pescuit


GRUPA MAJORĂ 7

Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor


GRUPA MAJORĂ 8

Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu după data de 1 martie 2011) ce urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al României