Ocuparea, formarea profesională și mobilitatea forței de muncă