Securitate și Sănătate în Muncă
 SSM-SE-InspectiaMuncii 1

Atribuţii

Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în Romania

Autorităţi competențe şi instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, de la nivelul Uniunii Europene

Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Reglementări din domeniul Pieţei Interne, privind condiţiile de introducere pe piaţă a produselor din domeniile pentru care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice este autoritate competentă (maşini, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, explozivi de uz civil şi articole pirotehnice)

Actori implicaţi în procesul de introducere pe piaţă şi supraveghere a pieţei pentru produsele pentru care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice este autoritate competentă

Programe în domeniul securitate şi sănătate în muncă