Securitate socială pentru lucrătorii migranţi
Vineri June 09, 2023
|
 
Decizia nr. 74 din 22 februarie 1973referitoare la acordarea de îngrijiri medicale în caz de şedere temporară, în aplicarea articolelor 22 paragraful 1 a) i) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 şi 21 din Regulamentul(CEE) nr. 574/72
Decizia nr. 75 din 22 februarie 1973referitoare la examinarea cererilor de revizuire introduse in baza articolului 94 paragraful 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 de catre titularii pensiei de invaliditate
Decizia nr. 76 din 22 februarie 1973referitoare la conditiile de utilizare a formularelor E 402, E 403 et E 404
Decizia nr. 79 din 22 februarie 1973referitoare la interpretarea articolului 48 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, cu privire la totalizarea perioadelor de asigurare si a perioadelor asimilate in ceea ce priveste asigurarea de invaliditate-batranete-deces 
Decizia nr. 81 din 22 februarie 1973referitoare la totalizarea perioadelor de asigurare realizate într-un loc de munca determinat, prin aplicarea articolului 45 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71
Decizia nr. 83 din 22 februarie 1973referitoare la interpretarea articolului 68 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 si a articolului 82 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72, care fac referire la majorarile indemnizatiei de somaj pentru membrii de familie dependenţi
Decizia nr. 85 din 22 februarie 1973referitoare la interpretarea articolului 57 paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 si a articolului 67 paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72, cu privire la determinarea legislatiei aplicabile si a institutiei competente pentru acordarea indemnizatiei de boala profesionala
Decizia nr. 86 din 24 septembrie 1973, referitoare la modalitatile de functionare si alcatuirea Comisiei de conturi pe lângă Comisia administrativă a Comunitatilor Europene pentru securitatea sociala a lucrătorilor migranti
Decizia nr. 89 din 20 martie 1973referitoare la interpretarea articolului 16 paragrafele 1 si 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 cu privire la membrii personalului de serviciu al misiunilor diplomatice sau posturilor consulare
Decizia nr. 91 din 12 iulie 1973referitoare la interpretarea articolului 46 paragraful 3 din regulamentul (CEE) nr. 1408/71 cu privire la lichidarea indemnizatiilor datorate in baza paragrafului 1 din articolul mentionat mai sus
Decizia nr. 96 din 15 martie 1974referitoare la revizuirea dreptului la indemnizatii prin aplicarea articolului 49 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului
Decizia nr. 99 din 13 martie 1975referitoare la interpretarea articolului 107 paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 in ceea ce priveste obligatia de recalculare a presTAŢIEi in curs
Decizia nr. 100 din 23 ianuarie 1975referitoare la rambursarea prestaţiilor in bani acordate de catre institutia de la locul de reşedinţă sau de sedere in contul institutiei competente si modalitatile de rambursare a acestor prestaţii
Decizia nr. 101 din 29 mai 1975referitoare la data care se va lua in considerare pentru a determina ratele de conversie care se aplica la calcularea anumitor prestatii
Decizia nr. 105 din 19 decembrie 1975referitoare la aplicarea articolului 50 din Regulamentul (CEE) nr.1408/71
Decizia nr. 115 din 15 decembrie 1982referitoare la acordarea de proteze, de dispozitive medicale importante şi de alte prestaţii substanţiale în natură, potrivit articolul 24 (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului
Decizia nr. 117 din 7 iulie 1982referitoare la condiţiile de aplicare ale articolului 50 (1) (a) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972
Decizia nr. 118 din 20 aprilie1983referitoare la condiţiile de aplicare ale articolului 50 (1) (b) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972
Decizia nr. 121 din 21 aprilie 1983referitoare la interpretarea articolului 17 (7) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 privind acordarea de proteze, de dispozitive medicale importante şi de alte prestaţii substanţiale în natură
Decizia nr. 132 din 23 aprilie 1987referitoare la interpretarea articolului 40 (3) (a) (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971
Decizia nr. 133 din 2 iulie 1987, referitoare la aplicarea articolelor 17 (7) şi 60 (6) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72
Decizia nr. 134 din 1 iulie 1987referitoare la interpretarea articolului 45 (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind totalizarea perioadelor de asigurare realizate într-o profesie dintr-un sistem special în unul sau mai multe State membre
Decizia nr. 135 din 1 iulie 1987referitoare la acordarea prestaţiilor în natură potrivit prevederilor articolelor 17 (7) şi 60 (6) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 şi noşiunea de urgenţă în accepşiunea articolului 20 din Regulamentul (CEE)nr.1408/71, precum şi noşiunea de urgenţă absolută în accepşiunea articolelor 17 (7) şi 60 (6) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72
Decizia nr. 136 din 1 iulie 1987referitoare la interpretarea articolului 45 paragrafele de la (1) la (3) din Regulamentul (CEE) nr.1408/71 al Consiliului, cu privire la luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate potrivit legislaţiilor altor State membre pentru obăinerea, menţinerea sau redobândirea dreptului la prestaţii
Decizia nr. 138 din 17 februarie 1989referitoare la interpretarea articolului 22 (1) (c) (i) din Regulamentul (CEE) nr.1408/71 pentru cazul transplantelor de organe sau a altor forme de intervenţii chirurgicale care necesită testarea eşantioanelor biologice în timp ce persoana în cauză nu este prezentă în Statul membru în care sunt efectuate analizele
Decizia nr. 139 din 30 iunie 1989referitoare la data ce trebuie luată în considerare pentru determinarea ratelor de conversie prevăzute la articolul 107 din Regulamentul (CEE) nr.574/72, care se aplică la calculul anumitor prestaţii şi contribuţii
Decizia nr. 141 din 17 octombrie 1989care modifică Decizia nr. 127 din 17 octombrie 1985 privind alcătuirea listelor prevăzute la articolele 94 (4) şi 95 (4) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972
Decizia nr. 145 din 27 iunie 1990 privind plata arieratelor la prestaţiile familiale datorate lucrătorilor independenţi în aplicarea articolelor 73 şi 74 ale Regulamentului (CEE) nr. 1408/71
Decizia nr. 146 din 10 octombrie 1990 privind interpretarea articolului 94 paragraful 9 al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71
Decizia nr. 147 din 10 octombrie 1990 privind aplicarea articolului 76 al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71
Decizia nr. 148 din 25 iunie 1992referitoare la utilizarea atestării privind legislaţia aplicabilă (E101) în caz de detaţare care nu depăşeşte 3 luni
Decizia nr. 150 din 26 iunie 1992referitoare la aplicarea articolelor 77, 78, 79 paragraful 3 al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi a articolului 10 paragraful 1 punctul b) ii) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72
Decizia nr. 151 din 22 aprilie 1993 privind aplicarea articolului 10 bis al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi a articolului 2 al Regulamentului (CEE) nr. 1247/92
Decizia nr. 152 din 13 Mai 1993 privind aplicarea Articolului 10 a din Regulamentul CEE nr.1408/71 şi Articolului 2 din Regulamentul CEE nr.1247/92
Decizia nr. 156 din 7 aprilie 1995referitoare la regulile de prioritate cu privire la asigurarea de boală şi maternitate
Decizia nr. 160 din 28 noiembrie 1995referitoare la domeniul de aplicare al articolului 71, paragraful 1, punctul b) ii) al Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului, privind dreptul la prestaţiile de şomaj ale altor lucrători decât cei frontalieri care, pe durata ultimului lor loc de muncă îşi aveau reşedinţa pe teritoriul unui alt Stat Membru decât statul competent
Decizia nr. 171 din 9 decembrie 1998privind modificarea Deciziei nr.135 din 1 iulie 1987 referitoare la acordarea prestaţiilor în natură stipulate în articolul 17, paragraf 7 şi articolul 60, paragraful 6 din Regulamentul CEE nr. 574/72 şi la noşiunea de urgenţă în sensul articolului 20 al Regulamentului CEE nr. 1408/71 şi de urgenţă absolută în sensul articolului 17, paragraf 7 şi al articolului 60, paragraf 6 al Regulamentului CEE nr. 574/72
Decizia nr. 173 din 9 decembrie 1998referitoare la modalităţile comune adoptate de către Statele Membre cu privire la rambursarea între instituţii după adoptarea monedei euro
Decizia nr. 174 din 20 aprilie 1999 privind interpretarea articolului 22a al Regulamentului CEE nr.1408/71
Decizia nr. 175 din 23 iunie 1999 privind interpretarea noşiunii de “prestaţii în natură” în caz de boală sau de maternitate la care se face referire în articolul 19, paragrafele 1 şi 2, articolele 22, 22 bis şi 22 ter, articolul 25, paragrafele 1, 3 sau 4, articolele 26, 28, paragraful 1, precum şi în articolele 28 bis, 29, 31, 34 bis şi 34 ter al Regulamentului CEE nr. 1408/71 şi privind determinarea sumelor de rambursat în baza articolelor 93, 94 şi 95 ale Regulamentului CEE nr. 574/72, precum şi a avansurilor care vor fi plătite în baza aplicării paragrafului 4 al articolului 102 din acelaşi regulament
Decizia nr. 176 din 24 iunie 1999 privind rambursarea de către instituţia competentă a unui Stat Membru a costurilor determinate de şederea într-un alt Stat Membru conform procedurii stipulate de articolul 34, paragraful 4 al regulamentului CEE nr. 574/72
Decizia nr. 181 din 13 decembrie 2000 privind interpretarea articolului 14 alineatul (1), a articolului 14a alineatul (1) şi a articolului 14b alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului cu privire la legislaţia aplicabilă lucrătorilor detaţaţi şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente pe o perioadă determinată în afara statului competent
Decizia nr. 182 din 13 decembrie 2000, referitoare la stabilirea unui cadru comun pentru colectarea datelor cu privire la soluţionarea solicitărilor de pensie
Decizia nr. 189 din 18 iunie 2003 privind înlocuirea prin cardul european de asigurări de sănătate a formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului CEE nr. 1408/71 şi CEE nr. 574/72 în ceea ce priveşte accesul la servicii de sănătate în timpul unui şederi temporare într-un Stat Membru altul decât statul competent sau cel de reşedinţă
Decizia nr. 191 din 18 iunie 2003referitoare la inlocuirea formularelor E 111 si E 111 B cu Cardul European de Asigurari de Sanatate
Decizia nr. 192 din 29 octombrie 2003referitoare la conditiile de aplicare a articolului 50, paragraful 1, punctul b) al Regulamentului (CEE) nr. 574/72
Decizia nr. 194 din 17 decembrie 2003referitoare la aplicarea uniforma a articolului 22, paragraful 1, punctul a) i), al regulamentului (CEE) nr.1408/71 in Statul membru de sedere temporara
Decizia nr. 195 din 23 martie 2004referitoare la aplicarea uniforma a articolului 22, paragraful 1, punctul a) i) al Regulamentului (CEE) nr.1408/71 cu privire la prestatiile pentru sarcina si nastere
Decizia nr. 195 – corrigendum - din 23 martie 2004referitoare la aplicarea uniforma a articolului 22, paragraful 1, punctul a) i) al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 in ceea ce priveste prestatiile referitoare la sarcina si la nastere
Decizia nr. 196 din 23 Martie 2004 privind aplicarea Articolului 22 (1a)
Deciziei nr 196 – corrigendum - din 23 Martie 2004 privind interpretarea Art. 22 (1a) din Regulamentul Consiliului CEE nr.1408/71 pentru persoanele care sunt supuse la dializă şi persoanele care sunt supuse la terapia cu oxigen
Decizia nr.203 din 26 Mai 2005care modifică Decizia nr.170 din 11 iunie 1998 privind alcătuirea listelor cuprinse în Articolele 94 (4) şi 95 (4) din Regulamentul Consiliului CEE nr.574/72
Decizia nr. 205 din 17 octombrie 2005referitoare la sfera de cuprindere a noşiunii de “şomaj parţial” privind lucrătorii frontalieri 
Decizia nr. 207 din 7 aprilie 2006referitoare la interpretarea articolului 76 şi a articolului 79, paragraful 3 din Regulamentul CEE nr. 1408/71, precum şi a articolului 10, paragraf 1 din Regulamentul CEE nr. 574/72, privind cumulul prestaţiilor sau alocaţiilor familiale