Securitate socială pentru lucrătorii migranţi
Vineri June 09, 2023
|
Seria 100
Număr Cum se numeşte Cine îl eliberează sau unde trebuie depus
Formularul E 001 Solicitarea sau comunicarea de informaţii Orice instititie de securitate sociala, in caz de nevoie
Formularul E 101 Atestat privind legislatia aplicabila CNPAS
Formularul E 102 Prelungirea detasarii sau activitatii independente CNPAS
Formularul E 103 Exercitarea dreptului la optiune
 
CNPAS
Formularul E 104 Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, munca, sau resedintaBoală – maternitate – deces (alocaţie) - invaliditate CAS/CJPAS
Formularul E 106 Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent CAS
Formularul E 107 Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură CAS/CJPAS
Formularul E 108 Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate CAS
Formularul E 109 Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor CAS
Formularul E 112 Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile în curs pentru asigurarea de boală-maternitate CAS
Formularul E 115 Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă CAS
Formularul E 116 Raport medical privind incapacitatea de muncă(Boală, maternitate, accident de muncă, boală profesională) CAS/CJPAS
Formularul E 117 Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă CAS
Formularul E 118 Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă CAS/CJPAS
Formularul E 120 Atestat privind drepturile la prestaţiile în natură pentru solicitanţii de pensie şi membrii familiei lor CAS
Formularul E 121
Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie,
a membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor
 
CAS
Formularul E 123 Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale CJPAS
Formularul E 124 Cerere pentru acordarea ajutorului de deces CJPAS
Formularul E 125 Extras individual privind cheltuielile efective CAS/CJPAS
Formularul E 126 Stabilirea tarifelor în vederea rambursării prestaţiilor în natură CAS
Formularul E 127 Extras individual privind sumele forfetare lunare CAS
               
Seria 200- Pensii
 
Număr
 
Cum se numeşte
 
Cine îl eliberează sau unde trebuie depus
 
Formularul E 202
 
Instrumentarea unei cereri de pensie de batranete
 
CJPAS
 
Formularul E 203
 
Instrumentarea unei cereri de pensie de urmas
 
CJPAS
 
Formularul E 204
 
Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate
 
CJPAS
 
Formularul E205
 
Atestat privind cariera de asigurat in Romania
 
CJPAS
 
Formularul E207
 
Certificat privind cariera de asigurat in Romania
 
CJPAS
 
Formularul E 210
 
Notificarea deciziei cu privire la cererea de pensie
 
CJPAS
 
Formularul E 211
 
Sumarul deciziilor
 
CJPAS
 
Formularul E 213
 
Raport medical detaliat
 
CJPAS
 
Formularul E 215
 
Raport administrativ cu privire la situatia pensionarului
 
CJPAS
             
Seria 300 Somaj
Număr Cum se numeşte Cine îl eliberează sau unde trebuie depus
 
Formularul E301
 
Atestat privind perioadele ce trebuie luate în considerare pentru acodarea prestaţiilor de şomaj
 
 
AJOFM
 
Formularul E 302
 
Atestat privind membrii de familie ai persoanei aflată în şomaj ce trebuie luaţi în considerare pentru calculul prestaţiei
 
AJOFM
 
Formularul E 303
 
Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj
 
AJOFM
             
 

 Seria 400

Număr Cum se numeşte Cine îl eliberează sau unde trebuie depus
 
Formularul E 401
 
Atestatul privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale.
 
 
Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale (partea A) şi Serviciul evidenţa persoanei din primării, sau după caz, Oficiul Român pentru Imigrări (partea B)
 
Formularul E 402
 
Atestatul privind continuarea studiilor în vederea acordării prestaţiilor familiale.
 
Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale (partea A) şi unitatea şcolară (partea B)
 
Formularul E 403
 
Atestatul de învăţare şi/sau de formare profesională în vederea acordării prestaţiilor familiale.
 
Nu se utilizează de către România
 
(Partea B) se completează la solicitarea unui stat membru de către instituţia responsabilă cu ucenicia din România
 
Formularul E 404
 
Certificatul medical în vederea acordării prestaţiilor familiale.
 
Nu se utilizează de către România
 
(Partea B) medicul desemnat de organismul de legătură din România
 
Formularul E 405
 
Atestatul privind totalizarea perioadelor de asigurare, de angajare sau de activitate independentă ori privind cazurile de ocupări succesive în mai multe state membre, între termenele de plată prevăzute de legislaţia acestor state
Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale (partea A) şi (partea B), pe baza datelor transmise de către instituţiile cu atribuţii în domeniu din România.
 
 
Formularul E 406
 
Atestatul privind prezentarea la examenele medicale postnatale
 
Partea A se completează de instituţia de prestaţii familiale din Franţa (Partea B) medicul de familie al copilului din România
 
Formularul E 407
 
Certificatul medical în vederea acordării unei alocaţii familiale speciale sau unor alocaţii familiale majorate pentru copiii cu handicap
 
Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale (partea A) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţeană (partea B)
 
Formularul E 411
 
Cerere de informaţii privind dreptul la prestaţii familiale în statul de reşedinţă al membrilor familiei.
 
 
Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale partea A şi partea B
 
 
CAS = Casa de asigurări de sănătate
CJPAS = Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
AJOFM = Agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă