Comunicate de presa
Vineri November 15, 2019
|
Situaţia proiectelor depuse şi contractate în cadrul  POSDRU la data de 3 septembrie 2010
 
 
Alocarea financiară POSDRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pentru perioada 2007–2013 este de 4,25 miliarde de euro, din care 85% reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, iar 15% reprezintă contribuţia naţională.
 
Până la data de 3 septembrie 2010, numărul proiectelor contractate era de 1.139, ceea ce reprezintă aproape dublu faţă de numărul proiectelor contractate de la începutul POSDRU până în decembrie 2009. În ceea ce priveşte valoarea finanţării nerambursabile solicitate de beneficiari, suma totală aferentă proiectelor contractate la 3 septembrie 2010 era de circa 2 miliarde de euro ( 7.878.793.354 lei), adică de două ori mai mare decât în decembrie 2009. De asemenea, erau în curs de contractare 642 proiecte în valoare de circa 1 miliard de euro.
În cadrul liniilor de finanţare POSDRU au fost depuse 5.609  proiecte cu o valoare totală de circa 8 miliarde de euro.  
o   Cel mai mare număr de proiecte depuse – 1.278 (22% din numărul total) – s-a înregistrat în domeniul îmbunătăţirii calificării angajaţilor din sectorul privat (Domeniul major de intervenţie 3.2.)
o   Cel mai mic număr de proiecte depuse – 14 (sub 0,25% din numărul total) – s-a înregistrat în domeniul care vizează dezvoltarea strategiei de formare profesională continuă a personalului din sistemul public de ocupare  în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor oferite (Domeniul major de intervenţie 4.2.)
o   Cea mai mare valoare a proiectelor depuse raportată la alocarea financiară s-a înregistrat domeniului promovării culturii antreprenoriale în vederea creşterii abilităţii persoanelor de a materializa ideile de afaceri (Domeniul major de intervenţie 3.1.) – 3.722.331.244 lei.
o   Cea mai mică valoare a proiectelor depuse raportată la alocarea financiară s-a înregistrat în domeniul care vizează dezvoltarea strategiei de formare profesională continuă a personalului din sistemul public de ocupare  în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor oferite (Domeniul major de intervenţie 4.2.) – 169.895.068 lei.
  
Suma totală plătită beneficiarilor (prefinanţări şi rambursări) este de 1.067.898.247 lei, ceea ce reprezintă o valoare de patru ori mai mare decât suma totală plătită de la începutul POSDRU până în decembrie 2009.   
 
Liniile de finanţare POSDRU deschise în prezent:
 
A.   Proiecte de grant  
  •         „Burse doctorale” 
o   Linie de finanţare deschisă în data de 2 septembrie în cadrul Domeniului Major de Interventie (DMI) 1.5 - „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
o   Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 304.997.815,1514 lei (echivalentul a 71.505.091 EURO la cursul inforeuro aferent lunii august 2010). Fiecare proiect poate primi o finanţare de minim 2.132.700 lei (echivalentul a 500.000 euro) şi maximum 21.327.000 lei (echivalentul a 5.000.000 euro).
  •    “Fii activ pe piaţa muncii”
o   Linia de finanţare a fost lansată în data 27 august 2010 în cadrul  Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.
o   Alocarea financiară este de 51.184.800 lei pentru fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României
 
B.   Proiecte în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru ocupare 
  •      “Sprijin financiar pentru ocupare”
  •    “Sprijin financiar pentru ocupare în mediul rural“
  •     “Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi”  
o   Liniile de finanţare au fost lansate în data de 31 martie 2009
o   alocarea financiară: 108.000.000 lei
o   valoarea sprijinului financiar care poate fi acordat unei companii este cuprinsă între 10.000 euro si 2.000.000 de euro
o   Criteriile de alocare a finanţării nerambursabile variază în funcţie de statutul persoanei careia i se ofera un loc de muncă
 
Pentru mai multe detalii privind liniile de finanţare deschise, procedura de solicitare a finanţării, precum şi modalitatea de punctare a proiectelor, vă rugăm să consultaţi pagina de internet a AMPOSDRU (www.fseromania.ro).
 
 

Direcţia Politici Publice şi Comunicare  

13 Septembrie 2010

Arhiva Comunicate