Comunicate de presa
Vineri November 15, 2019
|
PRECIZĂRI 
privind măsurile concrete adoptate de Ministerul Muncii pentru aplicarea OUG 82/2010
 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale reaminteşte contribuabililor, cărora le sunt aplicabile prevederile OUG nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, modificată prin OUG nr.82/2010, că a dispus adoptarea unui set de măsuri concrete pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii de preluarea declaraţiilor si de încasarea contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări de şomaj. Acest set de măsuri va sprijiniCasa Naţională de Pensii(CNPAS) şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) să îşi îndeplineasca atribuţiile în condiţii optime. Astfel, au fost luate următoarele măsuri:
  •  Au fost create la nivel teritorial Puncte de lucru ale Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă în sediul Caselor de Pensii, precum şi ale Caselor de Pensii în sediul Agenţiilor de Ocupare, astfel încât depunerea declaraţiilor şi încasarea contribuţiilor individuale atât pentru pensii, cât şi pentru şomaj,  să se poată face la sediul oricăreia dintre cele două instituţii. În cadrul acestui Punct de lucru lucrează persoane specializate din cadrul instituţiei responsabile, astfel la Punctul de lucru al CJPAS activează specialişti CJPAS, iar la cel al AJOFM specialişti AJOFM. Exemplu concret: contribuabilul X din judeţul Y, care se deplasează la Casa Judeţeană de Pensii pentru plata contributiei de asigurări sociale, va putea plăti şi contribuţia de asigurări de şomaj în aceeaşi locaţie, la Punctul de lucru al Agenţiei Judeţene de Ocupare deschis în sediul Casei Judeţene de Pensii şi viceversa.
  • Programul de lucru cu publicul a fost prelungit, după cum urmează:
-                20-24 septembrie  2010, până la orele 1900;
-                25 septembrie, până la orele 1300;
-                27 septembrie, până la orele 1800.
Subliniem faptul că acest program de lucru cu publicul este flexibil şi va fi prelungit până la soluţionarea tuturor solicitărilor contribuabililor din ziua respectivă. Scopul esenţial al prelungirii programului de lucru cu publicul fiind soluţionarea cu maximă eficienţă a tuturor solicitărilor acestora.
  •  A fost nominalizată câte o persoană  în cadrul fiecărei instituţii de la nivel teritorial, care să gestioneze comunicarea cu mass-media, astfel încât să se poată oferi răspunsuri rapide şi clare oricărei solicitări a presei.
  •  A fost instruit personalul implicat în operaţiunea de preluare a declaraţiilor şi de încasare a contribuţiilor, în sensul unui comportament profesionist şi a unei atitudini pro-active şi pline de bunăvoinţă faţă de contribuabili, pentru a oferi un serviciu public de calitate şi a se evita repetarea unor situaţii similare celor de luna precedentă. 
Reamintim şi faptul că declaraţiile pot fi depuse personal, prin persoana împuternicita, conform legii, sau prin poştă, în acest caz în dublu exemplar, însoţite de copie dupa cartea de identitate si dovedirea calitătii ( autorizaţie, contract de drepturi de autor etc.).
 
De asemenea, dorim să subliniem importanţa înţelegerii faptului că un act normativ nu se aplică retroactiv, ci de la data publicării în Monitorul Oficial. Concret, dorim să explicăm tuturor celor vizaţi de prevederile actelor normative menţionate că pentru veniturile încasate anterior datei de 10.09.2010 se aplică prevederile OUG nr.58/2010, iar pentru veniturile obţinute după data de 10.09.2010 se aplică prevederile OUG nr.82/2010.
 
 

Direcţia de Politici Publice şi Comunicare

23 Septembrie 2010

Arhiva Comunicate