Comunicate de presa
Miercuri October 16, 2019
|

LOGO ANTET MMFPSPV

 

 

9 decembrie 2016

 

 

Noi măsuri de simplificare în asistența socială: Solicitanții de ajutoare sociale vor depune 1 dosar în loc de 3; bursele școlare, eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de beneficii sociale

 

Guvernul a adoptat o Hotărâre care introduce noi măsuri de simplificare în asistența socială, dar și o serie de corecții.

Astfel, pentru obținerea venitului minim garantat (VMG) și a alocației pentru susținerea familiei (ASF), în situația în care persoana sau familia întrunește toate condițiile de eligibilitate, inclusiv pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței (dosarul se depune în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie – 31 martie), solicitantul va depune un singur dosar. Documentele depuse inițial pentru unul dintre beneficii se iau în considerare și pentru solicitarea ulterioară a celorlalte măsuri de sprijin. Mai exact, dacă inițial se stabilește dreptul la venit minim garantat și ulterior apare un copil în familie și se solicită alocația pentru susținerea familie, nu va mai fi necesară întocmirea unui nou dosar.

Numărul de documente necesare scade de la 52 de acte ce se obțineau de la 7-9 instituții, la 15-17, diminuându-se în acest fel și costurile suportate de beneficiar, dar și timpul petrecut pentru obținerea documentelor doveditoare privind componența familiei și veniturile acesteia.

De asemenea, în cazul venitului minim garantat, este eliminată cerința de a prezenta din 3 în 3 luni o adeverință de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Verificarea situației persoanelor apte de muncă se va face pe baza listelor și informațiilor furnizate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă.

Prin noile măsuri adoptate de Guvern se renunță și la cerința depunerii de către beneficiar, din 3 în 3 luni, a unei declarații pe propria răspundere și a documentelor justificative care să ateste menținerea condițiilor de acordare. Aceasta era o reglementare suplimentară, având în vedere că beneficiarul era oricum obligat să comunice în scris primarului modificările intervenite în componența familiei și a veniturilor acesteia.

În cazul drepturilor suspendate, acestea se vor acorda din oficiu în luna următoare, dacă din verificările efectuate de inspectorii sociali nu rezultă situații de modificare sau încetare a acestora. În prezent, pentru reluarea plății este necesară depunerea unei noi cereri.

Totodată, pentru evitarea fraudelor și erorilor, organul central fiscal de pe raza teritorială va verifica informațiile despre venituri, declarate de persoană sau familie și va comunica primăriilor rezultatele verificării.

Prin noile reglementări se flexibilizează și modul de acordare a alocației pentru susținerea familiei. Dacă într-o familie cu mai mulți copii de vârstă școlară, unul dintre aceștia nu urmează o formă de învățământ sau acumulează mai mult de 20 absențe nemotivate într-un semestru, acest copil nu va fi luat în calcul la stabilirea cuantumului acordat familiei, astfel încât familia să poată beneficia în continuare de suport financiar pentru a asigura celorlalți copii posibilitatea frecventării cursurilor școlare. În prezent, dacă unul dintre copii înregistrează absențe școlare, familia pierde dreptul de a mai primi ASF.

În anul 2015/2016 s-a retras ASF-ul pentru 56.773 de copii (20.716 familii) pe baza absențelor și repetențelor, inclusiv în situația în care un copil a mers zilnic la școală și nu a avut absențe, dar totuși la final de an a rămas repetent.

Printr-o altă reglementare din Hotărârea de Guvern adoptată au fost eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzire, toate bursele școlare.  În prezent, doar bursele sociale sunt acceptate, precum și bursa profesională prevăzută de HG nr. 1062/2012, iar eliminarea stimulentului educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 reprezintă o corecție adusă textului normativ.

Până în prezent dacă un copil trecea de la media 8 la media 10, statul român micșora ajutorul pentru susținerea familiei, incluzând bursa de merit la calculul venitului familiei. Numărul acestor cazuri de micșorare a ASF în situația copiilor cu burse de merit a fost în 2015 de 385, iar în acest an au fost 230 cazuri.

Astfel, măsura elimină inechitățile generate de luarea în calcul a burselor școlare, altele decât cele sociale și de studiu. Creșterea performanței școlare a unui copil din familiile vulnerabile duce în prezent la penalizarea familiei, cuantumul beneficiilor de asistență socială este micșorat prin luarea în calcul a bursei acordate.

Noile măsuri de simplificare duc la eficientizarea timpului de lucru al asistenților sociali, prin reducerea cu 2/3 a numărului de dosare de beneficii sociale ce trebuie procesate.

 

Informații suplimentare:

Pentru combaterea sărăciei, în România sunt reglementate 3 beneficii de asistență socială bazate pe testarea mijloacelor de trai, adică sunt luate în calcul veniturile realizate de persoană sau familie și sunt evaluate anumite categorii de bunuri deținute.

Aceste beneficii sunt:

1. Venitul Minim Garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001.

În acest moment sunt 240.078 beneficiari, iar suma aferentă plătită acestora este de 67.570.990 lei, datele fiind la nivelul lunii octombrie 2016.

2. Alocația pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010.

De ASF beneficiază  262.619 persoane. Suma aferentă plătită acestora este de 42.049.977 lei, datele fiind tot de la nivelul lunii octombrie 2016.

3. Ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza OUG nr. 70/2011. 

Sunt 636.256 beneficiari de ajutorul pentru încălzirea locuinței, pentru perioada 1 noiembrie – 31 martie. 

 

 

BENEFICIARI: FAMILII

Cuantum lei/copil)

 

Alocaţia de susţinerea familiei biparentală cu venituri ≤ 200 lei

cu 1 copil

82

 

cu 2 copii

164

 

cu 3 copii

246

 

cu 4 şi mai mulţi copii

328

 

Alocaţia de susţinerea familiei biparentale cu 201 lei < venituri ≤ 530

cu 1 copil

75

 

cu 2 copii

150

 

cu 3 copii

225

 

cu 4 şi mai mulţi copii

300

 

Alocaţia de susţinerea familiei monoparentale cu venituri ≤ 200 lei

cu 1 copil

107

 

cu 2 copii

214

 

cu 3 copii

321

 

cu 4 şi mai mulţi copii

428

 

Alocaţia de susţinerea familiei monoparentale cu 201 lei < venituri ≤ 530 lei

cu 1 copil

102

 

cu 2 copii

204

 

cu 3 copii

306

 

cu 4 şi mai mulţi copii

408

 

 

 

09122016Foto1 mas simplif

 

09122016Foto2 mas simplif

09122016Foto3 mas simplif 1

Serviciul Comunicare și Mass - Media

 

Arhiva Comunicate