Comunicate de presă-MMSS
Vineri June 02, 2023
|

MMJS-logo

 

 

17 mai 2017

 

 

Comunicat de presă

Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente și acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viața și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau din categorii vulnerabile.

Reglementat prin Legea nr. 219/2015, sectorul economiei sociale urmărește creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în întreprinderi sociale de inserţie şi întreprinderi sociale, prin dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupuri vulnerabile, pe termen scurt sau mediu, pentru integrarea treptată a acestora pe piaţa muncii în economia reală, precum și susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.

Până în prezent, la nivel naţional au fost acordate atestate pentru 81 de întreprinderi sociale, din care 6 au primit şi marca socială care dovedește statutul de întreprindere socială de inserție.

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin agențiile județene, respectiv AMOFM București.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, ANOFM derulează, prin intermediul instituţiilor subordonate, o serie de acţiuni la nivel national, cum ar fi organizarea de conferinţe de presă, mese rotunde, inclusiv difuzarea unor comunicate de presă, întâlniri cu actorii principali care se pot implica în acest sector etc.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile în domeniu desfășoară, în principal, activități de interes general precum:

-producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

-promovarea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, dar și dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora;

-dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Pentru mai multe informații despre felul în care funcționează structurile de economie socială, pot fi accesate link-urile:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/economia-sociala

http://www.anofm.ro/informatii-utile-privind-economia-sociala-0

 

Comunicare și Mass-Media

 

 

 

 

 

Arhiva Comunicate