Comunicate de presă-MMSS
Vineri June 09, 2023
|

MMJS-logo

 

13 iulie 2017

 

Comunicat de presă

Guvernul a aprobat astăzi Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020

 

Guvernul a aprobat astăzi, 13 iulie 2017, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, document strategic în domeniul ocupării tinerilor ce va continua măsurile și programele puse în aplicare prin Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-2015 elaborat ca urmare a Recomandării Consiliului către Comisie și Statele Membre privind înființarea Garanției pentru tineret.

În cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a Cadrului Financiar Multianual, Comisia Europeană a propus suplimentarea alocării inițiale pentru Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” cu 1 miliard EUR în perioada 2017-2020.

De asemenea, din Fondul Social European se va oferi o finanțare echivalentă de 1 miliard EUR și se preconizează ca această finanțare suplimentară să permită unui număr de aproximativ 1 milion de alți tineri să beneficieze de sprijin prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.

Totodată, la aprobarea Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017 - 2020 s-a avut în vedere rata crescută a șomajului în rândul tinerilor și în special a celor care nu sunt în ocupare, formare sau educație, Recomandarea Specifică de Țară, pe care România a primit-o trei ani consecutivi și care vizează măsuri de activare a tinerilor neînregistrați, precum și faptul că implementarea programului Garanția pentru Tineret este prevăzută de Programul de Guvernare 2017-2020 – Capitolul Politici publice în domeniul Muncii și Justiției Sociale, secțiunea Șanse reale pentru Tineri.

Informații suplimentare:

În cadrul Pachetului privind Ocuparea forței de muncă propus în Comunicarea sa din 18 aprilie 2012 intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”, Comisia Europeană a făcut apel la mobilizarea activă a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor părți interesate să răspundă la provocările actuale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în Uniune, în special privind șomajul în rândul tinerilor.

În acest context, în 22 aprilie 2013 a fost adoptată Recomandarea Consiliului către Comisie și Statele Membre privind înființarea Garanției pentru tineret, care are drept obiectiv să asigure în mod siste­matic, pe întreg teritoriul UE, că toți tinerii sub 25 de ani primesc o ofertă de bună calitate de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ formal.

Urmare Recomandării, Statele Membre au avut obligația de a elabora Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret – documentul strategic în domeniul ocupării tinerilor. Planul de implementare a Garanției pentru tineret stabilește modul în care Garanția pentru tineret este implementată la nivel național, rolul autorităților publice și al altor organizații, modul în care este finanțată (inclusiv utilizarea de fonduri UE), cum sunt evaluate progresele și care este calendarul.

Garanția este finanțată de la bugetul UE prin inter­mediul Fondului Social European (FSE) și al Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri, alocarea estimată inițial fiind de 12,7 miliarde de euro pentru perioada 2014‑2020. Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (Youth Employment Initiative – YEI) are drept obiectiv furnizarea de sprijin financiar regiunilor care înregistrau rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 25 % în anul 2012, complementar finanțării din FSE. Cadrul de politică pentru YEI este constituit din Pachetul pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și, în special, din Recomandarea privind înființarea unei garanții pentru tineret. În acest context, România a elaborat și a pus în aplicare Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-2015.

 

Serviciul Comunicare și Mass-Media

 

 

 

Arhiva Comunicate