Comunicate de presă-MMSS
Luni June 05, 2023
|

logo-mmjs-centenar-987cu104px

 

     24 mai 2018

 

Comunicat de presă

 

Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2018-2021, aprobată astăzi de Guvern

    

Guvernul a aprobat, astăzi, Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și Planul operațional pentru implementarea acesteia, parte a unui demers ambițios și complex de reformă a legislației naționale din domeniu.

Pe lângă continuarea politicilor publice ale României în domeniul egalității de șanse și prevenirii violenței domestice și corelarea acestora cu cele ale Uniunii Europene, Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Europei, actul normativ urmărește elaborarea unor proceduri specifice și coerente de intervenție pentru diferite categorii de specialiști, din mai multe domenii, dar și formarea profesională continuă a acestora, în conformitate cu noile prevederi legale, astfel încât să se înregistreze rezultate reale.

Astfel, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, pentru perioada 2018 – 2021, printreobiectivele prioritare se prevede:

1. în domeniul Educaţie:

- Creşterea gradului de conştientizare a copiilor și tinerilor cu privire la prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

- Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor.

2. Piața muncii:

- Încurajarea antreprenorialului în rândul femeilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate;

- Îmbunătățirea situației femeilor pe piața Muncii;

- Concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată.

3. Participarea echilibrată la decizie:

- Creșterea nivelului de participare a femeilor la procesul de decizie.

4. Abordarea integratoare de gen:

- Introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale.

În domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice pentru perioada 2018 – 2021, obiectivele vizate sunt:

1. Îmbunătățirea cadrului legislativ actual și asigurarea implementării unitare a legislației primare prin adoptarea legislației secundare și terțiare;

2. Dezvoltarea serviciilor sociale adecvate nevoilor identificate și care să asigure acces facil, asistență de calitate tuturor victimelor și măsuri pentru agresori;

3. Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale prin formarea și pregătirea necesară și adaptată pentru intervenția diferitelor categorii de specialiști;

4. Întărirea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale de gestionare a violenței domestice;

5. Dezvoltarea relațiilor de colaborare între partenerii interni și între statul român și statele sau organismele internaționale implicate în prevenirea și combaterea violenței domestice;

6. Creșterea eficacității măsurilor de prevenire a violenței domestice și a recidivei acesteia;

7. Dezvoltarea de atitudini și comportamente nonviolente pentru atingerea obiectivului ”toleranță zero” față de violența domestică;

8. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităților asumate în cadrul Pilonului Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice și evaluarea finală a acestuia.

Inițiată de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Hotărârea de Guvern aprobată astăzi a fost elaborată ca urmare a ratificării, de către România, în anul 2016, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, numită Convenția de la Istanbul.

Convenția de la Istanbul este cel mai complex instrument de cooperare juridică internațională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, protejarea victimelor, urmărirea penală a agresorilor și adoptarea unei game largi de măsuri de abordare a acestui flagel, în toată complexitatea sa.

Documentul aprobat astăzi reprezintă, în același timp, o premisă obligatorie pentru îndeplinirea măsurilor din domeniu prevăzute în Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, pct. 8 - Respect și demnitate pentru femei, din cadrul Programului de Guvernare pentru perioada 2017-2020.

 

Serviciul Comunicare și Mass-Media

Arhiva Comunicate