Comunicate de presa
Sâmbătă January 18, 2020
|

 

27 august 2019

Comunicat de presă

 

Guvernul a adoptat cadrul legal şi instituțional prin care organizații de drept public sau privat pot face parte din rețeaua EURES

Guvernul a adoptat o Ordonanță prin care este instituit cadrul legal şi instituțional privind modul în care organizațiile interesate pot deveni parte a rețelei EURES, ca membri sau parteneri ai acestei reţele, în conformitate cu cadrul de cooperare instituit prin Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013.

Viitorii membri sau parteneri EURES vor putea furniza servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor, premisă esenţială pentru facilitarea exercitării libertății de circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene.

“Prezentul act normativ este necesar pentru stabilirea şi completarea cadrului legal naţional în aplicarea Regulamentului UE, pe de o parte, iar pe de altă parte răspunde nevoii de servicii mai multe şi mai diversificate în domeniul circulaţiei forţei de muncă, pe o piaţă unică europeană într-o continuă dinamică”, a declarat ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

Dispoziţiile Ordonanței Guvernului reglementează în principal:

- criteriile de admitere ca membri sau parteneri EURES a organizațiilor, respectiv a persoanelor juridice de drept public sau privat;

- desemnarea Serviciului Public de Ocupare al României, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca membri EURES;

- realizarea evidenţei organizațiilor admise ca membri şi parteneri EURES;

- obligaţiile organizațiilor admise ca membri şi parteneri EURES;

- efectuarea verificării conformării membrilor şi partenerilor EURES cu legislaţia aplicabilă;

- încetarea şi suspendarea calităţii de membru sau partener EURES.

 

                       Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul

Arhiva Comunicate