Comunicate de presa
Vineri Noiembrie 15, 2019
|

 

26 septembrie 2019

Comunicat de presă

 

Combaterea marginalizării și excluziunii sociale în Regiunea Dunării, tema conferinței internaționale organizate de Ministerul Muncii la Murighiol (Tulcea)

 

În contextul exercitării de către România a Președinției Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD), Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat conferința internațională cu tema ”Combaterea marginalizării și excluziunii sociale în Regiunea Dunării”, în perioada 23-26 septembrie 2019, în localitatea Murighiol, județul Tulcea.

Conferința a vizat facilitarea schimbului de know-how în domeniu și încurajarea cooperării transnaționale în domeniul asistenței sociale, în vederea creșterii calității serviciilor sociale, prevenirii și combaterii marginalizării, sărăciei și excluziunii sociale.

Temele abordate corespund Ariei Prioritare 9 - Investiția în oameni și capacități și cuprind: schimbul de experiență și bune practici în ceea ce privește combaterea marginalizării și excluziunii sociale în Regiunea Dunării, inovarea în serviciile sociale, dezvoltarea resurselor umane în domeniul asistenței sociale, networking și crearea cadrului care să promoveze și stimuleze cooperarea transnațională între statele implicate și dezvoltarea de proiecte comune în domeniul incluziunii sociale și reducerii sărăciei.

Conferința a inclus și o sesiune de lucru practică, care a implicat deplasarea în comunitățile marginalizate din regiune.

Conferința a fost organizată în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” și a fost finanțată din bugetul acestuia.

La eveniment a fost prezent și ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

“Unul dintre beneficiile majore pe care le aduce această Strategie este creșterea calităţii vieţii, prin promovarea competitivităţii şi a atractivităţii localităţilor dunărene, dar și obţinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri şi cooperare între sectorul public şi cel privat”, a declarat ministrul Marius Budăi cu această ocazie.

 

Serviciul Comunicare, Mass – Media și Relații cu Publicul

                 

Arhiva Comunicate