Prima Pagină/Home page
Joi February 20, 2020
|

logo new blue Formular L153 -  formular aferent procedurii de transmitere a datelor privind veniturile salariale pentru personalul plătit din fonduri publice conform Ordinului MMJS nr. 2169/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 17 octombrie 2018, actualizat în data de 30.09.2019


 

logo new blueConcurs SCI - Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs de ocupare a 29 de posturi contractuale de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501) cu normă parțială de 2 ore/zi ...

logo new blueConcurs INTESPO Ministerul Muncii și Protecției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 21 posturi de asistent social...

 

 

 Logo-Guv1

Obiective:

Programul de guvernare

Teme majore

Strategii, politici, programe

   logo-PresRO2019 

 

 logo new blueUCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ 

Acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC) de la 1 iulie 2016

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Întrebări frecvente pentru CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “CORPUL ATAŞAŢILOR PE PROBLEME DE MUNCĂ ŞI SOCIALE”

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “Corpul ataşaţilor pe...
EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI și VIOLENŢA ÎN FAMILIE

Descarcă de aici Întrebări frecvente pentru domeniile Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi violenţa în familie...
INSPECȚIA MUNCII

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru INSPECȚIA MUNCII
ÎNTREBĂRI FRECVENTE-toate categoriile

  Beneficii de Asistență Socială Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi...
LEGISLAȚIA MUNCII

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru LEGISLAȚIA MUNCII
OCUPARE, COMPETENȚE, FORMARE PROFESIONALĂ și ECONOMIE SOCIALĂ

 Întrebări frecvente pentru OCUPARE, COMPETENȚE, FORMARE PROFESIONALĂ și ECONOMIE SOCIALĂ
POLITICI SALARIALE

  24 iulie 2018   Clarificări actualizate pentru aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,...
PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Întrebări frecvente pentru PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
PROTECȚIA și PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI și ADOPȚIE

Întrebări frecvente pentru PROTECȚIA și PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI și ADOPȚIE: Drepturile Copilului - Întrebări Frecvente Sistemul de...
STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN CAZUL LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

Descarcă de aici  STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN CAZUL LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

 

logo new blueHĂRȚI TEMATICE INTERACTIVE

harta-serv-soc-existente   harta-serv-soc-necesare

       Servicii Sociale Existente                     Servicii Sociale Necesare

logo new bluePrograme de Interes Național(PIN) - Servicii Sociale

      PRECIZĂRI - în atenţia furnizorilor de servicii sociale acreditaţi care au depus cerere de licenţiere a serviciilor sociale până la data intrării în vigoare a noilor standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale

    PRECIZĂRI - Precizări în atenția furnizorilor de servicii sociale acreditați care administrează servicii sociale  a căror licență de funcționare expiră în perioada următoare

logo new blueACREDITARE-  Informații utile privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale

      

 ACREDITARE FURNIZORI PRIVAȚI             ACREDITARE FURNIZORI PUBLICI


 1. Cadru Legislativ

 2. Formulare tip

 3. Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012

pdf icon Lista căminelor pentru persoane vârstnice licențiate la 17.02.2020

pdf icon Lista cantinelor sociale licențiate la 17.02.2020

pdf icon Lista serviciilor de ingrijire la domiciliu licențiate la 17.02.2020

4. Analize grafice și cartografice furnizori de servicii sociale acreditați și servicii sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012

pdf icon Structura furnizorilor de servicii sociale acreditați la 17.02.2020

logo excel pdf icon Situația serviciilor sociale pentru persoane vârstnice și alte categorii de persoane vulnerabile, licențiate de către MMPS la 17.02.2020

logo-telverde-modul-site logo-ATC-tel 116111  logo csa helpline  ANES-call-center

logo- GarantiiPentruTineri  logo GPT albastru  logo-eea-norvay-grantslogo GREENET logo Initiativa-romi logo infuse harta-brosuraServicii Comunitare Integrate

Dialogul social bipartit poate avea forma unui dialog autonom (sindicate, patronate), fără orice implicare a Guvernului în reglementare şi organizare sau este înţeles ca dialog între sindicate-patronatemanifestat în cadrul negocierii colective obligatorii (reglementate prin lege) sau sub forma consultării între Guvern – sindicate sau Guvern – patronate pentru soluţionarea unor probleme de interes economic şi social.  

Dialogul autonom (bipartit) depăşeşte cadrul reglementărilor legislative, fiind bazat pe respectul reciproc între parteneri, pe capacitatea de acţiune şi negociere voluntară şi pe implicarea angajată a părţilor.
Practica demonstrează că în România, dialogul autonom rămâne neînţeles şi slab dezvoltat, ca urmare a rolului central asumat de Guvern de-a lungul istoriei în reglementarea şi desfăşurarea negocierii colective şi a dialogului social, în general.
 
Dialogul social bipartit se manifestă cu predilecţie în cadrul negocierii colective obligatorii, reglementate prin lege, precum şi în cadrul procedurii de soluţionare a conflictelor colective de muncă. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, nivelul obligatoriu de negociere colectivă este unitatea. Tot legea stabileşte reprezentativitatea părţilor la negociere, efectele şi aplicabilitatea contractelor colective încheiate, precum şi modul de soluţionare a conflictelor colective de muncă, cu respectarea normelor şi a convenţiilor internaţionale ale muncii. 
 
În încercarea de a promova dialogul bipartit autonom, legea recunoaşte posibilitatea părţilor de a negocia colectiv în funcţie de necesităţi şi interese pe principiul recunoaşterii reciproce, cu aplicabilitate părţilor semnatare. 
 
Dialogul bipartit manifestat în cadrul negocierii colective, pentru a fi eficient, trebuie să fie autonom, bazat pe capacitatea de expertiză, de iniţiativă şi de negociere a partenerilor sociali.
 
Un alt tip de dialog bipartit se manifestă în cadrul mecanismelor de soluţionare amiabilă a conflictelor colective de muncă, prevăzute de Legea nr. 62/2011, cu referire la procedura de conciliere, mediere şi arbitraj. În acest sens menţionăm faptul că a fost instituit pe lângă MMFPS, Oficiului Naţional de Mediere şi Arbitraj.
 
Dialogul bipartit manifestat în cadrul consultărilor permanente sau ocazionale dintreadministraţie/Guvern şi sindicate sau administraţie/Guvern şi patronate cu referire la problemele de interes economic şi social se desfăşoară în cadrul întâlnirilor organizate sau a altor cadre de dialog, de tip comitet sau comisie bipartită.
 
structură atipică de dialog autonom, promovată în încercarea de a prelua modelul de dialog autonom din cadrul comitetelor sectoriale europene, o reprezintă comitetul sectorial, organizat la nivel de „ramură” în baza Legii nr. 132/1999, actualizată, privind funcţionarea CNFPA. Acesta se constituie din asocierea a cel puţin două organizaţii, una patronală şi una sindicală de tip federativ, reprezentative la nivel de sector de activitate, dar poate lua o formă atipică dialogului autonommultipartită, prin posibilitatea integrării în componenţă inclusiv a reprezentanţilor ministerelor.
 
Deşi rolul atribuit comitetului sectorial este important în materie de participare la strategiile de formare profesională, în evaluarea şi certificarea competenţelor, în analiza situaţiei ocupaţionale a sectorului în care funcţionează, putând fi extins chiar la negocierea şi încheierea acordurilor sectoriale în mod autonom (cazcomitete sectoriale europene), acestea nu sunt funcţionale.
 
Ca priorităţi ale dialogului social bipartit menţionăm promovarea negocierii colective şi a numărului de sectoare de activitate acoperite, precum şi promovarea dialogului bipartit autonom şi a iniţiativei de acţiune şi negociere la orice nivel, în funcţie de nevoi şi interesul de soluţionare a problemelor existente prin creşterea capacităţii de reprezentare şi negociere a partenerilor sociali. 
 
 Ca o concluzie, consolidarea dialogului social bipartit bazat pe creşterea capacităţii de expertiză şi de negociere colectivă a partenerilor sociali, inclusiv în înţelegerea şi integrarea principiului recunoaşterii reciproce, va conduce la iniţiative autonome ale acestora, atât în ceea ce priveşte negocierea colectivă responsabilă, obligatorie sau voluntară, în favoarea soluţiilor inovatoare de management al schimbării, cât şi în ceea ce priveşte asumarea rolului de acţiune voluntară în funcţionarea coerentă a comitetelor sectoriale, pentru participarea constructivă, în mod autonom, la soluţionarea problemelor reale cu care se confruntă sectoarele de activitate şi întreprinderile.