Legislatie

Cadrul legislativ care reglementează domeniul dialogului social este constituit din următoarele acte normative: