Legislaţie
Marți June 18, 2019
|

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1. Ordin nr. 143/28.01.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie                        (M.O. nr. 101/10.02.2016)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1. Ordin nr. 134/27.01.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale                   (M.O. nr. 88/05.02.2016)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1. Ordin nr. 125/28.01.2016 al ministrului finanțelor publice și nr. 165/01.02.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate                         (M.O. nr. 105/10.02.2016)

2. Hotărârea nr. 30/03.02.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015                  (M.O. nr. 84/04.02.2016)

3. Hotărârea nr. 34/03.02.2016

pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015                             (M.O. nr. 89/05.02.2016)

4. Hotărârea nr. 35/03.02.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                     (M.O. nr. 95/08.02.2016)

5. Ordin nr. 219/09.02.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă suplimentare acordate însoţitorilor persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015       (M.O. nr. 104/10.02.2016)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1. Ordin nr. 138/27.01.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013                                (M.O. nr. 93/08.02.2016)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Ordin nr. 225/09.02.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice și nr. 262/25.02.2016 al ministrului finanțelor publice

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.                            (M.O. nr. 154/29.02.2016)