Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 105/24.02.2016

privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016                           (M.O. nr. 158/01.03.2016)

2.Hotărârea nr. 133/02.03.2016

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002                 (M.O. nr. 172/08.03.2016)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 173/23.03.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                            (M.O. nr. 221/24.03.2016)

 

 

RELAŢII BILATERALE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.Ordin nr. 432/29.02.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi nr. 407/11.03.2016 al ministrului afacerilor externe

pentru publicarea modificărilor la anexele 1 şi 2 la Protocolul dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014                   (M.O. nr. 225/25.03.2016)

 

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Hotărârea nr. 177/23.03.2016

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi                                (M.O. nr. 227/28.03.2016)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 109/24.02.2016

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi                        (M.O. nr. 165/04.03.2016)

2.Hotărârea nr. 145/10.03.2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale                               (M.O. nr. 190/14.03.2016)