Legislaţie
Marți June 18, 2019
|

 

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 197/23.03.2016

privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil                        (M.O. nr. 250/05.04.2016)

2.Hotărârea nr. 245/06.04.2016

privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive                  (M.O. nr. 286/15.04.2016)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 695/04.04.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale                         (M.O. nr. 301/20.04.2016)

2.Hotărârea nr. 269/13.04.2016

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice         (M.O. nr. 300/20.04.2016)

 

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE

 

1.Legea nr. 57/11.04.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative                                   (M.O. nr. 283/14.04.2016)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Ordin nr. 724/06.04.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, precum şi în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016                                 (M.O. nr. 269/08.04.2016)