Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

 

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI DIALOG SOCIAL

 

1.Hotărârea nr. 411/08.06.2016

pentru abrogarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare                       (M.O. nr. 452/16.06.2016)

2.Ordonanța de urgență nr. 30/28.06.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social                           (M.O. nr. 488/30.06.2016)

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 1.058/06.06.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive                                          (M.O. nr. 458/21.06.2016)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 936/12.05.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice și nr. 448/23.05.2016 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011           (M.O. nr. 421/03.06.2016)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordonanța de urgență nr. 20/08.06.2016

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative                 (M.O. nr. 434/09.06.2016)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 404/08.06.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în Republica Moldova                      (M.O. nr. 431/08.06.2016)

2.Hotărârea nr. 426/16.06.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                               (M.O. nr. 463/22.06.2016)

3.Hotărârea nr. 449/22.06.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011                    (M.O. nr. 473/24.06.2016)

4.Hotărârea nr. 451/22.06.2016

privind recunoaşterea Fundaţiei "Inimă de copil" ca fiind de utilitate publică

(M.O. nr. 477/27.06.2016)

5.Hotărârea nr. 452/22.06.2016

privind recunoaşterea Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică

(M.O. nr. 485/29.06.2016)

6.Ordin nr. 1.099/23.06.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor                     (M.O. nr. 474/24.06.2016)

7.Ordonanța de urgență nr. 26/28.06.2016

pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

(M.O. nr. 486/29.06.2016)

8.Ordonanța de urgență nr. 34/28.06.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice                            (M.O. nr. 488/30.06.2016)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 386/27.05.2016

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(M.O. nr. 412/01.06.2016)

2.Ordonanța de urgență nr. 23/16.06.2016

pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene                           (M.O. nr. 460/21.06.2016)