Legislaţie
Marți June 18, 2019
|

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 520/20.07.2016

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice                 (M.O. nr. 576/28.07.2016)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 479/06.07.2016

privind aprobarea programului de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice"                     (M.O. nr. 526/13.07.2016)

2.Hotărârea nr. 499/20.07.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                       (M.O. nr. 552/21.07.2016)

3.Lista / 2016

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială                           (M.O. nr. 506/06.07.2016)

 

 

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Ordin nr. 1.261/15.07.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap                     (M.O. nr. 575/28.07.2016)