Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 1.445/22.08.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice", aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.343/2016                           (M.O. nr. 680/02.09.2016)

2.Hotărârea nr. 626/31.08.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016                                 (M.O. nr. 688/05.09.2016)

3.Ordin nr. 1.835/02.09.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016                         (M.O. nr. 688/05.09.2016)

 

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE

 

1.Legea nr. 273/21.06.2004***Republicată

privind procedura adopţiei                                (M.O. nr. 739/23.09.2016)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Hotărârea nr. 655/14.09.2016

pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 – 2020                       (M.O. nr. 737/22.09.2016)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 656/14.09.2016

pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, şi termenele de clasificare aferente acestora         (M.O. nr. 736/22.09.2016)