Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI DIALOG SOCIAL

 

1.Ordin nr. 2.263/08.12.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind procedura de transmitere a datelor în registrul public                 (M.O. nr. 991/08.12.2016)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 885/29.11.2016 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002                       (M.O. nr. 979/06.12.2016)

2.Hotărârea nr. 903/29.11.2016

pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate                              (M.O. nr. 1.017/19.12.2016)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordin nr. 2.218/28.11.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016                                 (M.O. nr. 983/07.12.2016)

2.Ordonanța de urgemță nr. 99/15.12.2016

privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare                               (M.O. nr. 1.035/22.12.2016)

3.Hotărârea nr. 960/15.12.2016

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006                                        (M.O. nr. 1.034/22.12.2016)

4.Legea nr. 250/17.12.2016

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative                             (M.O. nr. 1.028/21.12.2016)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 2.196/23.11.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa                   (M.O. nr. 1.020/19.12.2016)

2.Hotărârea nr. 888/29.11.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                         (M.O. nr. 976/06.12.2016)

3.Hotărârea nr. 900/29.11.2016

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat                  (M.O. nr. 988/08.12.2016) 

4.Ordonanță de urgență nr. 93/08.12.2016

pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016            (M.O. nr. 998/12.12.2016)

5.Ordin nr. 2.278/12.12.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării                             (M.O. nr. 1.033/22.12.2016)

6.Hotărârea nr. 1.007/29.12.2016

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

(M.O. nr. 1.067/30.12.2016)

 

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE

 

1.Ordin nr. 1.985/04.10.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, nr. 1.305/17.11.2016 al ministrului sănătăţii şi nr. 5.805/23.11.2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale                         (M.O. nr. 1.019/19.12.2016)

2.Ordin nr. 1.306/17.11.2016 al ministrului sănătăţii şi nr. 1.883/14.09.2016 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora                      (M.O. nr. 994/09.12.2016)

 

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Hotărârea nr. 927/08.12.2016

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008                 (M.O. nr. 1.005/14.12.2016)

 

 

ACORDURI  BILATERALE  ȘI  RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.Hotărârea nr. 948/15.12.2016

pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2010                       (M.O. nr. 1.035/22.12.2016)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 940/15.12.2016

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016                                (M.O. nr. 1.010/15.12.2016)