Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 166/08.02.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare                                             (M.O. nr. 130/20.02.2017)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordin nr. 128/31.01.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, precum şi în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017               (M.O. nr. 109/08.02.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Legea nr. 7/16.02.2017

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

(M.O. nr. 128/17.02.2017)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITAȚI

 

1.Ordin nr. 193/28.02.2017 al ministrului sănătăţii şi nr. 283/28.02.2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora                                            (M.O. nr. 152/28.02.2017)