Legislaţie
Marți June 18, 2019
|

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Legea nr. 16/17.03.2017

privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

(M.O. nr. 196/21.03.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Hotărârea nr. 82/02.03.2017

privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

(M.O. nr. 158/02.03.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 114/08.03.2017

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale                       (M.O. nr. 174/09.03.2017)

 

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE

 

1.Hotărârea nr. 233/27.03.2012*** Republicată

privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora

(M.O. nr. 166/07.03.2017)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITAȚI

 

1.Ordin nr. 157/07.02.2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

pentru modificarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

(M.O. nr. 153/01.03.2017)

 

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Legea nr. 35/27.03.2017

privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie                                      (M.O. nr. 214/29.03.2017)