Legislaţie
Marți June 18, 2019
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011                                         (M.O. nr. 229/04.04.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1. Ordin nr. 463/28.03.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice                              

(M.O. nr. 295/26.04.2017)

 

2. Ordonanța de urgență nr. 32/20.04.2017

pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii                                  (M.O. nr. 288/24.04.2017)

 

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1. Hotărârea nr. 200/05.04.2017

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                       (M.O. nr. 241/07.04.2017)

2.  Legea nr. 74/25.04.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei                             (M.O. nr. 297/26.04.2017)