Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1. Hotărârea nr. 333/18.05.2017

privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă                 (M.O. nr. 377/19.05.2017)

2. Hotărârea nr. 337/18.05.2017

pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

(M.O. nr. 411/31.05.2017)

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 305/05.05.2017

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

(M.O. nr. 351/12.05.2017)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 406/15.03.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale

(M.O. nr. 357/15.05.2017)

2.Legea nr.106/18.05.2017

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

(M.O. nr. 381/22.05.2017)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordin nr. 625/03.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

2.Ordin nr. 626/03.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Hotărârea nr. 291/05.05.2017

pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011

(M.O. nr. 334/08.05.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 267/27.04.2017

pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017 – 2019

(M.O. nr. 320/04.05.2017)

2.Ordin nr. 623/02.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

3.Legea nr.104/16.05.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

(M.O. nr. 367/17.05.2017)

 

 

ACORDURI BILATERALE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.Hotărârea nr. 381/31.05.2017

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017

(M.O. nr. 412/31.05.2017)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Ordin nr. 551/13.04.2017 al ministrului muncii și justiției sociale și nr. 636/27.04.2017 al ministrului finanţelor publice

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.       (M.O. nr. 337/09.05.2017)

2.Hotărârea nr. 306/05.05.2017

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

(M.O. nr. 354/12.05.2017)

 

 

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.   Hotărârea nr. 333/18.05.2017

privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă                 (M.O. nr. 377/19.05.2017)

2.   Hotărârea nr. 337/18.05.2017

pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

(M.O. nr. 411/31.05.2017)

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.   Hotărârea nr. 305/05.05.2017

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

(M.O. nr. 351/12.05.2017)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.   Ordin nr. 406/15.03.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale

(M.O. nr. 357/15.05.2017)

2.   Legea nr.106/18.05.2017

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

(M.O. nr. 381/22.05.2017)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.   Ordin nr. 625/03.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

2.   Ordin nr. 626/03.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.   Hotărârea nr. 291/05.05.2017

pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011

(M.O. nr. 334/08.05.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.   Hotărârea nr. 267/27.04.2017

pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017 – 2019

(M.O. nr. 320/04.05.2017)

2.   Ordin nr. 623/02.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

3.   Legea nr.104/16.05.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

(M.O. nr. 367/17.05.2017)

 

 

ACORDURI BILATERALE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.   Hotărârea nr. 381/31.05.2017

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017

(M.O. nr. 412/31.05.2017)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.           Ordin nr. 551/13.04.2017 al ministrului muncii și justiției sociale și nr. 636/27.04.2017 al ministrului finanţelor publice

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.       (M.O. nr. 337/09.05.2017)

2.           Hotărârea nr. 306/05.05.2017

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

(M.O. nr. 354/12.05.2017)