Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.Hotărârea nr. 512/20.07.2017

privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă

(M.O. nr. 592/24.07.2017)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Legea nr. 164/10.07.2017

pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

(M.O. nr. 544/11.07.2017)

2.Legea nr. 172/14.07.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă                                    (M.O. nr. 576/19.07.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Ordin nr. 953/14.07.2017 al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice şi nr.783/10.07.2017 al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare

(M.O. nr. 599/26.07.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 393/13.03.2017 al ministrului muncii și justiției sociale, nr. 630/06.06.2017 al ministrului sănătății și nr. 4.236/27.06.2017 al ministrului educației naționale  

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

(M.O. nr. 528/06.07.2017)

2.Hotărârea nr. 526/27.07.2017

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                           (M.O. nr. 618/31.07.2017)

 

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE

 

1.Hotărârea nr. 448/30.06.2017

pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată                            (M.O. nr. 524/05.07.2017)

2.Hotărârea nr. 502/13.07.2017

privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului

(M.O. nr. 596/25.07.2017)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 488/13.07.2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

(M.O. nr. 594/25.07.2017)

 

 

 

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.   Hotărârea nr. 333/18.05.2017

privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă                 (M.O. nr. 377/19.05.2017)

2.   Hotărârea nr. 337/18.05.2017

pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

(M.O. nr. 411/31.05.2017)

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.   Hotărârea nr. 305/05.05.2017

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

(M.O. nr. 351/12.05.2017)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.   Ordin nr. 406/15.03.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale

(M.O. nr. 357/15.05.2017)

2.   Legea nr.106/18.05.2017

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

(M.O. nr. 381/22.05.2017)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.   Ordin nr. 625/03.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

2.   Ordin nr. 626/03.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.   Hotărârea nr. 291/05.05.2017

pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011

(M.O. nr. 334/08.05.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.   Hotărârea nr. 267/27.04.2017

pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017 – 2019

(M.O. nr. 320/04.05.2017)

2.   Ordin nr. 623/02.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

(M.O. nr. 316/03.05.2017)

3.   Legea nr.104/16.05.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

(M.O. nr. 367/17.05.2017)

 

 

ACORDURI BILATERALE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.   Hotărârea nr. 381/31.05.2017

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017

(M.O. nr. 412/31.05.2017)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.           Ordin nr. 551/13.04.2017 al ministrului muncii și justiției sociale și nr. 636/27.04.2017 al ministrului finanţelor publice

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.       (M.O. nr. 337/09.05.2017)

2.           Hotărârea nr. 306/05.05.2017

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

(M.O. nr. 354/12.05.2017)