Legislaţie
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.Ordonanță de urgență nr. 53/04.08.2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii    

(M.O. nr. 644/07.08.2017)

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 1.532/03.08.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive                                       (M.O. nr. 685/23.08.2017)

2.Ordin nr. 1.533/03.08.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul explozivilor de uz civil                     (M.O. nr. 697/29.08.2017)

3.Ordin nr. 1.534/03.08.2017 al ministrului muncii și justiției sociale

pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul articolelor pirotehnice                      (M.O. nr. 684/23.08.2017)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordonanță de urgență nr. 56/04.08.2017

privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare                       (M.O. nr. 647/07.08.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1. Ordonanță de urgență nr. 59/04.08.2017

privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu                             (M.O. nr. 648/07.08.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 963/04.07.2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială               (M.O. nr. 629/02.08.2017)

2.Ordonanță de urgență nr. 55/04.08.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor                            (M.O. nr. 644/07.08.2017)

3.Hotărârea nr. 559/04.08.2017

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011                    (M.O. nr. 665/11.08.2017)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

1.Hotărârea nr. 548/27.07.2017

privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist                                (M.O. nr. 659/10.08.2017)

2.Ordonanță de urgență nr. 60/04.08.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap                             (M.O. nr. 648/07.08.2017)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 536/27.07.2017

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(M.O. nr. 638/04.08.2017)