Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Marți June 18, 2019
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1. Ordin nr. 1.786/09.10.2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi nr. 5.384/02.11.2017  al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

(M.O. nr. 909/21.11.2017)

 

 

VENITURI SALARALE

 

1.Ordin nr. 1.851/25.10.2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017

(M.O. nr. 935/27.11.2017)

2.Ordin nr. 1.852/25.10.2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017                                              (M.O. nr. 935/27.11.2017)

3.Hotărârea nr. 846/29.11.2017

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

(M.O. nr. 950/29.11.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Ordonanță de urgență nr. 84/15.11.2017

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

(M.O. nr. 905/17.11.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordonanță de urgență nr. 82/08.11.2017

pentru modificarea şi completarea unor acte normative                         (M.O. nr. 902/16.11.2017)

2.Hotărârea nr. 797/08.11.2017

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

(M.O. nr. 920/23.11.2017)

3.Hotărârea nr. 799/08.11.2017

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara

(M.O. nr. 880/08.11.2017)

4.Hotărârea nr. 831/22.11.2017

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                   (M.O. nr. 918/22.11.2017)

 

 

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ȘI ADOPȚIE

 

 

1.Ordin nr. 1.259/30.10.2017 al ministrului sănătăţii şi nr. 1.906/09.11.2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora                                 (M.O. nr. 935/27.11.2017)

 

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Hotărârea nr. 774/26.10.2017

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.054/2005

(M.O. nr. 864/01.11.2017)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 821/15.11.2017

privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional

(M.O. nr. 906/20.11.2017)