Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Joi April 25, 2019
|

 

 

LEGISLAȚIA MUNCII

 

1.Hotărârea nr. 905/14.12.2017

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor            (M.O. nr. 1.005/19.12.2017)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordonanță de urgență nr. 95/06.12.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale                     (M.O. nr. 991/13.12.2017)

2.Hotărârea nr. 891/14.12.2017

pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017                          (M.O. nr. 1.007/19.12.2017)

3.Hotărârea nr. 946/28.12.2017

privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018                                             (M.O. nr. 1.040/29.12.2017)

 

 

VENITURI SALARALE

 

1.Ordonanță de urgență nr. 91/06.12.2017

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice                                (M.O. nr. 978/08.12.2017)

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Legea nr. 238/05.12.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii                         (M.O. nr. 968/07.12.2017)

2.Ordonanță de urgență nr. 103/14.12.2017

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale                       (M.O. nr. 1.010/20.12.2017)

3.Hotărârea nr. 920/20.12.2017

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat                      (M.O. nr. 1.012/20.12.2017)

4.Hotărârea nr. 924/20.12.2017

pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice                       (M.O. nr. 1.039/29.12.2017)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 1.839/20.10.2017 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind pregătirea profesională specifică în domeniul inspecţiei sociale, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali                                   (M.O. nr. 965/06.12.2017)

2.Legea nr. 261/19.12.2017

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor                  (M.O. nr. 1.011/20.12.2017)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 883/14.12.2017

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

(M.O. nr. 995/14.12.2017)

2.Hotărârea nr. 888/14.12.2017

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

(M.O. nr. 999/15.12.2017)