Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Joi May 23, 2019
|

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 2.042/28.12.2017 al al ministrului muncii şi justiţiei sociale

privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru perioada 2018 – 2020                        (M.O. nr. 73/25.01.2018)

 

 

 

VENITURI SALARALE

 

 

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Legea nr. 3/03.01.2018

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

(M.O. nr. 5/03.01.2018)

2.Ordin nr. 489/08.01.2018 al al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii                         

(M.O. nr. 77/26.01.2018)

 

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Legea nr. 16/12.01.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative                                     (M.O. nr. 35/16.01.2018)

2.Legea nr. 19/12.01.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

(M.O. nr. 44/17.01.2018)