Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Marți June 18, 2019
|

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 11/04.01.2018 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă                                     (M.O. nr. 216/09.03.2018)

2.Hotărârea nr. 80/01.03.2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă

(M.O. nr. 224/13.03.2018)

3.Hotărârea nr. 92/07.03.2018

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08        (M.O. nr. 235/16.03.2018)

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordonanța de urgență nr. 15/07.03.2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative                  (M.O. nr. 225/13.03.2018)

2.Hotărârea nr. 86/07.03.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                (M.O. nr. 220/12.03.2018)

3.Hotărârea nr. 151/29.03.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor cetăţenilor români afectaţi de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă                            (M.O. nr. 283/29.03.2018)

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITAȚI

 

1.Ordin nr. 945/23.01.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

pentru modificarea art. 3 alin. (3) - (5) din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013                                      (M.O. nr. 193/02.03.2018)

2.Ordin nr. 1.254/16.03.2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale

pentru aprobarea Instrumentului de monitorizare privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020                          (M.O. nr. 256/23.03.2018)

 

ADMINISTRATIV, BUGET INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 69/01.03.2018

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale                           (M.O. nr. 203/06.03.2018)

2.Hotărârea nr. 106/15.03.2018

pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012                       (M.O. nr. 247/21.03.2018)

3.Hotărârea nr. 116/15.03.2018

privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale                          (M.O. nr. 259/23.03.2018)