Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Marți June 18, 2019
|

  

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI DIALOG SOCIAL

 

1.Legea nr. 86/04.04.2018

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri   

(M.O. nr. 313/10.04.2018)

2.Legea nr. 88/04.04.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

(M.O. nr. 315/10.04.2018)

3.Hotărârea nr. 207/12.04.2018

privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă             (M.O. nr. 328/13.04.2018)

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Legea nr. 81/30.03.2018

privind reglementarea activităţii de telemuncă                   (M.O. nr. 296/02.04.2018)

2.Legea nr. 89/04.04.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor      

(M.O. nr. 315/10.04.2018)

 

 

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

1.Hotărârea nr. 191/04.04.2018

pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018 – 2020                            

(M.O. nr. 331/16.04.2018)

 

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordin nr. 1.315/26.03.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, precum şi în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

(M.O. nr. 326/13.04.2018)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Ordin nr. 1.061/12.02.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

(M.O. nr. 315/10.04.2018)

2.Ordin nr. 1.085/20.02.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018                             

(M.O. nr. 323/12.04.2018)

3.Ordin nr. 1.086/20.02.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti      

(M.O. nr. 336/17.04.2018)

4.Hotărârea nr. 175/04.04.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                         (M.O. nr. 305/04.04.2018)

5.Hotărârea nr. 192/04.04.2018

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate"                 

(M.O. nr. 315/10.04.2018)

6.Hotărârea nr. 193/04.04.2018

privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"    

(M.O. nr. 315/10.04.2018)

 

 

PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITAȚI

 

1.Ordin nr. 1.069/13.02.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

(M.O. nr. 299/03.04.2018)

2.Ordin nr. 1.070/13.02.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale și nr. 403/29.03.2018 al ministrului sănătății

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

(M.O. nr. 296/02.04.2018)

 

 

RELAȚII EXTERNE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.Hotărârea nr. 154/29.03.2018

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018

(M.O. nr. 294/02.04.2018)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Ordin nr. 1.138/06.03.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale și nr. 1.800/12.04.2018 al ministrului finanţelor publice

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

(M.O. nr. 333/17.04.2018)

2.Ordin nr. 1.261/20.03.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale                                               

(M.O. nr. 303/04.04.2018)