Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Joi May 23, 2019
|

  

 

VENITURI SALARIALE

 

1.Ordin nr. 1.618/02.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

(M.O. nr. 412/15.05.2018)

2.Ordin nr. 1.619/02.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018               (M.O. nr. 412/15.05.2018)

3.Ordonanță de urgență nr. 41/16.05.2018

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice               (M.O. nr. 433/22.05.2018)

 

 

 

ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

1.Ordin nr. 1.485/24.04.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii          (M.O. nr. 419/16.05.2018)

 

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 358/24.05.2018

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă                                        (M.O. nr. 444/25.05.2018)

 

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Ordin nr. 1.931/26.04.2018 al ministrului finanţelor publice, nr. 1.615/02.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale și nr. 598/04.05.2018 al ministrului sănătății

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"                                     (M.O. nr. 402/10.05.2018)